Rejäl handel syns!

Denna gång arrangeras det på 21 olika orter tillfällen till provsmakning och övriga evenemang under Rejäl handels veckan, och frivilliga sprider ut sig för att smaka på Rejäl handels produkter, under allt som allt hundra olika begivenheter. Uppgifterna om de lokala evenemang som arrangeras under veckan finns i veckornas evenemangskalender.

Man kan gå in och njuta av Rejält kaffe på många kaféer och restauranger. I de flesta kaféers utbud hittar man också Rejäl handels te. Kaféerna har införskaffat Rejäl handels produkter till sitt sortiment för gott, så man kan njuta av dem också vid andra tillfällen än under Rejäl handels veckan. Kaféerna och restaurangerna serverar Rejäl handels kaffe.

På många arbetsplatser dricker man redan Rejäl handels kaffe och te, och temaveckan är ett ypperligt tillfälle att lansera en bra tradition också på sin egen arbetsplats. Genom att använda Rejäl handels kaffe vid servering och i kaffeautomaterna, kan företaget eller arbetsgemenskapen lätt visa sig vara medvetna om sitt samhälleliga ansvar – utan att pruta på smaken! Företagen kan också kostnadsfritt beställa prov på Rejäl handels kaffe från Föreningen för främjande av Rättvis handel r.f.

Mera information: Marthaförbundets ekologiska rådgivare Camilla Sederholm.
Se alla artiklar