Redaktionschef – visstidsanställning 1.2–31.5.2019

Redaktionschef – visstidsanställning 1.2–31.5.2019

Till uppgifterna hör att sköta det redaktionella och journalistiska arbetet med tidsskriften Martha. Övriga uppgifter är att koordinera förbundets interna och externa information, uppdatera hemsidan, sköta kontakten till pressen och genomföra en läsarundersökning.

Sänd in din ansökan med CV och löneanspråk senast 11.1.2019 via länken.

På eventuella frågor svarar verksamhetsledare Annika Jansson, tfn 050 302 3363, 7.1 kl. 14–16 och 9.1 kl. 8–10.

Finlands svenska Marthaförbund rf arbetar för en bättre värld, en vardag i taget. Verksamheten bygger på tre verksamhetsområden: hushåll, ekonomi och konsumtion samt ekologi och miljöhänsyn i vardagen.

Se alla artiklar