Rådgivningsorganisationernas samhälleligt betydande verksamhet försvagas

Rådgivningsorganisationernas samhälleligt betydande verksamhet försvagas

I dagsläget är behovet av rådgivningsorganisationernas arbete speciellt stort. Finlands ekonomiska läge, de nationella hälsoproblemen, det växande antalet arbetslösa, marginaliserade och invandrare samt försämringen av konsumenternas vardagskunskaper ökar behovet av rådgivningstjänster.

Rådgivningsorganisationerna främjar regeringsprogrammets målsättningar genom att förbättra välmående, kunskap, sysselsättning och medborgaraktivitet. Med sin praktiskt inriktade rådgivning når organisationerna årligen hundratusentals människor från olika bakgrunder.

Rådgivningsorganisationerna får via Undervisnings- och kulturministeriet behovsprövat statsunderstöd, med vars hjälp föreningarna har möjlighet att erbjuda förmånlig eller kostnadsfri rådgivning även för dem som inte har möjlighet att betala fullt pris för tjänsterna.

Statsunderstödet täcker mellan 15–30 procent av föreningarnas kostnader. Enligt regeringens förslag kommer understödet att minska år 2016. Rådgivningsorganisationerna föreslår att deras riksomfattande verksamhet säkras genom att rådgivningsorganisationernas statsunderstöd hålls kvar på samma nivå som under år 2015.

Betydande arbete för samhällets bästa

Finlands svenska Marthaförbund rf, Förbundet för hemslöjd och konsthantverk Taito rf, Maa- ja kotitalousnaiset och Marttaliitto erbjuder professionell och praktiskt inriktad rådgivning över hela Finland. Rådgivningsorganisationernas frivilliga verksamhet ökar medborgarnas aktivitet, sociala kapital och gemenskap.

Med hushålls- och handarbetsrådgivningen motarbetar organisationerna marginalisering och hjälper människor genom att erbjuda verktyg för att hantera vardagen och ekonomin. Med närings- och hushållsrådgivningen främjar man på ett praktiskt sätt kostrekommendationerna och motarbetar därmed övervikt och andra folksjukdomar.

Rådgivningsorganisationerna utför ett betydande arbete för utvecklandet av mångfaldigt kunnande, entreprenörskap och kulturomgivningar. Därmed förstärks Finlands konkurrenskraft och turismens dragkraft. Speciellt på landsbygden, där nya näringsformer och sätt att förtjäna sitt levebröd ständigt efterlyses, har rådgivningsorganisationerna för många öppnat vägen till sysselsättning.

Tilläggsinformation:
Gunilla Granberg
verksamhetsledare
Finlands svenska Marthaförbund rf
gunilla.granberg (at) martha.fi
tfn 050 911 2050
Pressmeddelande 11.9.2015/Översättning: Niklas Mannfolk
Se alla artiklar