Utmaning: Servera smarthfisk i storkök under Hållbarhetsveckan!

Utmaning: Servera smarthfisk i storkök under Hållbarhetsveckan!

Över 80 % av fisken som konsumeras i Finland är importerad. Dessutom är fiskkonsumtionen mycket ensidig och baserar sig på enstaka arter. Hållbarhetsveckan Österbotten utmanar tillsammans med Marthaförbundet restauranger och storkök i området att servera smartfisk under hållbarhetsveckan.

Övergödning drabbar 97 % av Östersjön, dvs ett överskott av fosfor och kväve påverkar havet negativt. Båda ämnen förekommer naturligt i miljön men de överförs i överflöd till vattenmiljön på grund av mänskliga aktiviteter på land. Beräkningar anger att ett gram fosfor ger upphov till ett kilogram blågrönalger, dvs cyanobakterier. Fisk innehåller fosfor och genom att äta inhemsk vildfångad fisk, speciellt underutnyttjade arter kan man avlägsna fosfor ur havet och därmed minska övergödningen.

– Det finns utmaningar med att ta i bruk nya fiskarter, eftersom det finns attityder angående smarthfiskens lämplighet hos kockar och allmänheten, men det är bara frågan om okunskap, säger Anita Storm från Marthaförbundet.

Marthaförbundets sakkunniga står till tjänst med information om användningen av småfisk och en Smartfisk tasting för restaurang och kökspersonal ordnas under Östersjödagen 26.8.2021.

– Jag är väldigt glad över att Marthaförbundet kom med initiativet inför Hållbarhetsveckan. Det är ett ypperligt exempel på hur en liten förändring, som i valet av fisk, kan påverka flera dimensioner av hållbarhet. Den lokalt fångade smarthfisken minskar på transporterna och gynnar därtill såväl havet, den lokala fiskaren och hälsan, konstaterar Nora Backlund projektledare för Hållbarhetsveckan.

Var en förebild i ditt storkök - anta utmaningen!

Hållbarhetsveckan i Österbotten är en evenemangsvecka där goda idéer och praktiska exempel på hållbarhetsarbete i Österbotten synliggörs. Evenemangsveckan arrangerades första gången hösten 2020 och målet är att det ska bli ett årligen återkommande arrangemang som stärker aktörer som satsar på hållbarhet och inspirerar österbottningarna till ökad aktion för en hållbar livsstil.

Evenemangsveckan koordineras av Finlands svenska 4H, med finansiering ur Europeiska jordbruksfonden via Aktion Österbotten samt med bidrag av Svenska kulturfonden m.fl.


Ta gärna kontakt!


Nora Backlund
Projektledare för Hållbarhetsveckan i Österbotten
nora.backlund@fs4h.fi
044 079 7079

Anita Storm
Ekologirådgivare
anita.storm@martha.fi
044 735 4975

Se alla artiklar