Pressmeddelande: Lär ut vardagsfärdigheter till unga i påsk!

Pressmeddelande: Lär ut vardagsfärdigheter till unga i påsk!

Kampanjen #pystyn2018 #jojagkan2018 har kommit bra i gång. Antalet utlärda vardagsfärdigheter som har rapporterats in via räknaren på kampanjens hemsida www.jojagkan.fi uppgår i dagsläget till fler än tusen. Många av färdigheterna handlar om matlagning, bakning, städning och handarbete. Dessa kunskaper hjälper unga att klara vardagen.

Rådgivningsorganisationerna gläds över att unga vågar be om hjälp också i ekonomiska frågor. Att kunna sköta den egna ekonomin är en förutsättning för ett självständigt liv. Den ökande mängden betalningsanmärkningar visar att det inte är en självklarhet att en ung person har kontroll över sin ekonomi, därför är det viktigt att unga personer får stöd i frågor som gäller pengar. Vi önskar att frågan om pengar och avtal ska synas i #pystyn2018 #jojagkan2018-kampanjen.

Fyra ledande finländska rådgivningsorganisationer startade tillsammans kampanjen #pystyn2018 #jojagkan2018, vars mål är att lära unga personer praktiska färdigheter i vardagen. Målet är att förmedla minst 10 000 vardagsfärdigheter under kampanjtiden 15.1–31.10.2018.

Genom kampanjen vill organisationerna locka vuxna att lära unga de färdigheter som behövs för en fungerande vardag, till exempel bakning, matlagning, städning, snickeri, renovering, handarbete eller ekonomisk kontroll.

Kampanjen vill också lyfta fram hushållssysslorna som nödvändiga färdigheter samt höja uppskattningen för såväl hushållsarbete som handarbete och hantverk.

Att delta i kampanjen är enkelt. Man kan registrera den kunskap man har lärt ut på följande sätt:

  • via internet på adresserna: www.jojagkan.fi, www.pystyn.fi
  • via e-post: jojagkan (at) martat.fi, pystyn (at) martat.fi
  • via sms till numret 050 339 0494
  • via blanketter i tidskrifterna Martha och Martat.

Det går att följa med antalet utlärda färdigheter i realtid på kampanjens hemsida.

På frågor svarar:

  • Annika Jansson, verksamhetsledare, Marthaförbundet, 050 302 3363, annika.jansson (at) martha.fi
  • Hanna Viita, projektkoordinator, Marttaliitto, 050 339 0494, hanna.viita (at) martat.fi
Kampanjen #pystyn2018 #jojagkan2018 är en del av av Undervisnings- och kulturministeriets projekt Tehtävä Z Uppdrag. Projektet är ett samarbete mellan fyra rådgivningsorganisationer: Finlands svenska Marthaförbund rf, Förbundet för hemslöjd och konsthantverk Taito rf, ProAgria Södra Finland rf och Marttaliitto ry, som koordinerar projektet.
Se alla artiklar