Pressmeddelande: Heidi Lunabba Fredrikastipendiat 2016

Pressmeddelande: Heidi Lunabba Fredrikastipendiat 2016

Bildkonstnären Heidi Lunabba tilldelas årets Fredrika Runeberg-stipendium för sin samhällsmoderliga insats när det gäller att synliggöra mångfaldsfrågor och minoriteter. Årets Fredrikastipendiat arbetar främst genom olika visuella uttryckssätt och har genom sina deltagande samfundsprojekt uppmärksammat den stora sociala roll som konsten spelar när det gäller att belysa samhällsfrågor.

– Årets stipendiat utforskar frågor om identitet, kön och kommunikation genom installationer, fotografering och videofilm i både allmänna och privata utrymmen. Människors lika värde, mångfald och feminism utgör viktiga inspirationskällor för henne. Genom sina deltagande samfundsprojekt har Heidi Lunabba på ett tacknämligt sätt synliggjort, och gjort det möjligt för många fler att synliggöra, mångfaldsfrågor och minoriteter, står det i stipendiemotiveringen.

I projektet Tvillingar granskar konstnären hur man framhäver och definierar barnets genus med kläder och andra visuella tecken. Hennes bilder visar hur barn ofta kläs ut till små vuxna, och då ett barns könsidentitet ännu inte tydligt framträder konstrueras det genom klädval. Projektet Tvillingar ifrågasätter könsnormer, medan samarbetsprojekten Feministtapeten och Tvättlina betonar behovet av jämställdhet samt tolerans och öppenhet, så att alla kan känna sig respekterade och accepterade oberoende av kön eller sexuell läggning.

– I år var stipendiekommittén väldigt överens om vilka frågor vi ville lyfta: jämställdhet, tolerans och respekt för individen samt människors rätt till ett jämlikt bemötande. Stipendiaten Heidi Lunabbas samhällsmoderliga insats stöder detta, säger Andrea Hasselblatt, ordförande för Fredrika Runeberg-fondens stipendiekommitté.

I Fredrikakommittén ingår representanter för följande organisationer: Finlands svenska Marthaförbund, Svenska kulturfonden, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska folkskolans vänner.

För mera information, vänligen kontakta Andrea Hasselblatt, ordförande för Finlands svenska Marthaförbund, ordförande för Fredrika Runeberg-fondens stipendiekommitté 2016, tfn 040 191 9424.

Högupplösta pressbilder för nedladdning och stipendiatens cv hittas här.

Se alla artiklar