Prata pengar!

Prata pengar!

Reflektera över din konsumtion
Hur använder du pengar? Känns det som om pengarna knappt räcker till i slutet av månaden? Samla kvitton på uppköp under en månad och gå sedan igenom dem för att se vilka produkter och vilken service som utgör den största kostnaden för dig. Finns det någonting som slukar onödigt mycket pengar som du kunde minska på? Då du vet vad du använder dina pengar till, är det också lättare att göra upp en realistisk månadsbudget.

Prata pengar med din partner
I ett fungerande parförhållande är det viktigt att man delar samma syn på framtiden – och då är en gemensam syn på pengar också viktig. Många par grälar på grund av olika uppfattningar om penninganvändningen. Undvik detta genom att diskutera öppet hur ni ser på sparande och konsumtion. Hur kan ni tillsammans bli bättre på att spara? Har ni något gemensamt sparmål ni vill nå, till exempel en utlandsresa eller en bostad?

Prata pengar med dina barn
Vår uppfattning om pengar formas i tidig ålder. Barn tar efter sina föräldrar på många områden i vardagen, bland annat gällande förhållningssättet till pengar. Stöd ditt barn i att skapa en positiv association till pengar och sparande genom att öppet diskutera ämnet i familjen. Du kan hjälpa barnet att förstå värdet av pengar genom att ge en lite månadspeng, samtidigt som du förklarar att man måste spara för att kunna köpa det man vill ha.

Prata pengar på din arbetsplats
Lön är någonting som finländarna mycket ogärna diskuterar öppet. Man anser det vara är oartigt att fråga vad någon annan förtjänar. Ändå går många omkring och funderar på om kollegerna förtjänar mera än man själv. För att lättare löneförhandla måste vi bli bättre på att jämföra löner och arbetsuppgifter med kollegorna.

Gör upp en realistisk sparplan
Sparandet är viktigt för att trygga framtiden. En tumregel är att spara 10 procent av månadsinkomsten, men i slutändan är det alltid var och en som själv avgör vad som är realistiskt. Slutligen spelar det inte någon roll hur mycket du sparar, det viktigaste är att du sparar. För att lyckas med sparandet är det också viktigt att ha ett sparmål, det kan vara en bostad, utlandsresa, att öka förmögenheten eller pensionen. Målet gör det lättare för dig att hålla dig till din sparplan.


Läs mer om Global Money Week. Global Money Week årterkommer årligen, initierad av Child & Youth Finance International (CYFI). Lokala evenemang lyfter frågor och arrangerar aktiviteter som skall inspiera barn och unga att lära sig om pengar, sparande, jobb och företagande. I Finland uppmärksammas kampanjen av nätverket Mun talous och genom kampanjen Puhu Rahasta (#puhurahasta).Mia-Maja Wägar tillträder tjänsten som ekonomirådgivare på Marthaförbundet 3.4.2017.

Se alla artiklar