Plaster – tänk efter före och sortera rätt

Plaster – tänk efter före och sortera rätt

Diskussionen om plast går het och många talar i dag om att ”plastbanta”. Men vad är plast egentligen och hur ska vi hantera plastartiklar? Marthaförbundets sakkunniga inom kemikaliefrågor, Cecilia Nyman, reder ut begreppen.

Plast består av små byggstenar, monomerer. När man kopplar ihop flera av dem till längre kedjor, polymerer, behövs tillsatser som ger plasten dess form, färg och konsistens. Speciellt sura (tomatsås, juice, frukt), feta (kokosmjölk, lax, smör) och varma livsmedel i kontakt med plast gör att skadliga ämnen läcker från plasten till maten.

Porslin, glas, metall och trä är bättre, tryggare och hållbarare, material för köksredskap och för förpackningar i kontakt med mat. 

Enligt Svenska Kemikalieinspektionen kan plaster grovt klassas in enligt tre kategorier: VÄLJ, OK och UNDVIK.

Tvätt av syntetiska kläder (till exempel fleecekläder), slitage av bildäck, plastmolekyler tillsatta i hygienprodukter (till exempel bodyscrub) och plast i gödselkapslar från jordbruk är några orsaker till att mikroplaster rinner ut i vattenmiljön. Från vattenmiljön kan plasten senare hamna på vår tallrik inuti fiskar och kräftdjur.

Plastavfall från hushåll samlas nu för tiden in i många husbolag och på sopstationer. Utmaningarna med att sortera och återanvända plast är ännu många och tyvärr går inte all plast att återvinna, en del hamnar ännu på soptippen.

VÄLJ OK (med vissa begränsningar)UNDVIK
Polyeten (PE, nr 2,4) förvaringsaskar, plastkassar, beläggning i mjölkkartonger

Polyetylen-tereftalat (PET, nr 1) pantflaskor, livsmedelsförpackningar, fleece/polyester

Polyvinylklorid (PVC, nr 3) dockor, bollar, elektronik, kläder
med plasttryck, regnkläder, konstläder i
skor, möbler och väskor

Polypropen (PP, nr 5) förvaringsaskar, servis, leksaker,
hushållsmaskiner

AKRYLNITRIL-BUTADIEN-styrenplast (ABS, nr 7) Lego-klossar, leksaker,
telefoner, TV

Melamin (nr 7) tallrikar och muggar
(ofta för barn)

Polylactic acid (PLA, nr 7) Så kallad "bioplast". skärbräden, slevar,
bestick, muggar, engångsservis, leksaker,
hushållspåsar
Etylvinylacetat (EVA, nr 7) lätta klossar, badleksaker,
pussel- och yogamattor
Polystyren (PS, nr 6) fil- och yoghurtburkar, engångsglas/muggar, engångsförpackningar för
livsmedel, pärlplattor

Styrenakrylnitrilplast (SAN, nr 7) servis, hushållsmaskiner

Polyamidplast (PA, nr 7) svarta köksslevar och -stekspadar,
syntetisk textil i kläder, skor och mattor

Tritan (nr 7) köksutrustning

Polykarbonat (PC, nr 7)  köksutrustning, genomskinliga
plastleksaker, inredning, CD-skivor
Termoplastisk elastomer (TPE, nr 7) haklappar, leksaker
Fluorerade plaster, PFAS pannor, kastruller och ugnsformar i teflon, möbler och allväderskläder med impregnering. Är fett-,
smuts- och vattenavstötande, t.ex. PFOS,
PFOA, PTFE och FTOH
Bisfenol A, S, F, AF: mjukgörare i olika
plaster (t.ex. nr 7 PC), kvitton, insidan
av konservburkar

På inköpslistan

Plast finns av många olika typer och det är lätt att tappa bort sig i djungeln av märkningar. Vad ska man då tänka på hemma när man planerar inköpslistan och i butiken då en produkt innehåller plast? Enligt Svenska Kemikalieinspektionen kan plaster grovt klassas in enligt tre kategorier: VÄLJ, OK och UNDVIK. Till den första gruppen hör plaster av polyeten och polypropen som anses vara tryggare och beständigare. Även plasten nummer 7 PLA (polylactic acid), gjord av vegetabilisk stärkelse (till exempel majs/sockerrör), anses trygg och är dessutom komposterbar.

Grupp nummer 7 är dock allmänt problematisk eftersom den innehåller flera olika typer av plaster (bland annat plasttyperna ABS, EVA, SAN, TPE och PC), med bättre och sämre egenskaper. Det är därför viktigt att veta vilken sorts plastprodukter med nummer 7 innehåller. Produkter i denna plastgrupp är inte alltid försedda med de specifika bokstavskoderna (se tabell 1) och även försäljarna i butiken kan vara omedvetna om vilken typ av plast från grupp 7 det handlar om. Om man verkligen vill veta vilken plast produkten innehåller, kan det kräva telefonsamtal och mejl till producenten och ta flera veckor i anspråk innan man har svaret.

TIPS

För köksredskap: Välj material som trä, metall och glas framom plast, byt ut stekpannan i teflon mot en i gjutjärn eller i rostfritt stål.

För engångsbruk

Följande grupp av plaster, OK, klassas av Kemikalieinspektionen som plaster trygga med vissa begränsningar. Hit hör till exempel polyetylentereftalat (PET) och akrylbutadienstyrenplast (ABS). PET räknas som en plast för engångsbruk, tomma PET-flaskor ska alltså inte återfyllas med dryck och användas en längre tid.

ABS-plast är hård och används för exempelvis Legobitar. Äldre Legobitar från 70- och 80-talet kan dock innehålla hälsoskadliga ämnen, medan nyare Legor anses trygga.

Sista gruppen, UNDVIK, innehåller plaster man rekommenderas undvika helt och hållet. I denna grupp finns polyvinylklorid (PVC) som används för bland annat skor och väskor i konstläder, plasttryck på kläder, badbollar och elektronik. Själva utgångsmaterialet i PVC är cancerframkallande och för att göra PVC-plasten mjuk tillsätts hormonstörande ftalater.

I gruppen finns också polystyren som används för engångsförpackningar, såsom fil och yoghurtburkar, men uppvärmning av plasten rekommenderas inte. Fluorerade plaster, PFAS, används eftersom de är fett-, smuts- och vattenavstötande, exempelvis. PFOS, PFOA, PTFE och FTOH. Dessa förekommer bland annat i teflonpannor, kastruller, bakutrustning, allväderskläder med impregnering och brandsläckare.Dessa är problematiska, eftersom de bryts ner ytterst långsamt i naturen, och vissa av dessa ämnen blir mer skadliga vid nedbrytning.

TIPS 2

Undvik kläder med plasttryck och produkter i konstläder då de kan innehålla PVC.

Separata kärl

För att återanvändningen av plast ska vara effektiv, är det viktigt att man redan hemma sorterar rätt plastprodukt i rätt soptunna. Många husbolag har separata kärl för sortering av plast. Observera att dessa kärl är avsedda endast för packningsmaterial av plast, såsom plastpåsar, yoghurtburkar, plastomslag, tomma schampo- och diskmedelsflaskor. Burkar och flaskor bör sköljas av så att de inte ger upphov till störande lukt.

Gamla köksredskap, tandborstar, leksaker och pulkor av plast skall däremot inte sorteras i tunnan för plastavfall, utan som brännbart eller blandavfall. Plast med nummer 3, PVC, och plastförpackningar med farliga kemikalier (målarfärger, oljor, läkemedel) får inte heller slängas i plastsorteringen, utan läggs i blandavfall respektive insamlingskärl för farliga avfall.

Att plast samlas in för återanvändning är ur miljösynpunkt väldigt bra. Av återanvänt plastavfall tillverkas bland annat plastkassar, blomkrukor och ämbar. Det är dock viktigt att veta att plast inte kan återanvändas i all oändlighet. Möjligheten att återanvända plast varierar med plasttyp och antalet gånger plasten redan återanvänts. Nersmutsad plast kan inte återanvändas, men brännas. Återanvänd plast har inte heller samma egenskaper som nytillverkad plast, den kan vara av lägre kvalitet och innehålla föroreningar. För produkter som har höga krav på hygien, förpackningar för mat, kan återanvänd plast därmed inte användas.

TIPS 3

Välj kläder i ylle framom fleece och hygienprodukter utan tillsatser av plastgranulat, minska därmed på utsläpp av mikroplaster i avloppsvatten.

I egen soptunna

Produkter med två olika lager, till exempel plast och aluminiumfolie eller plast och kartong, kan te sig som en utmaning vid sortering. En tom tuggummipåse bestående av plast och aluminiumfolie, som inte kan separeras, bör slängas i brännbart/blandavfall. Lagren i en yoghurtburk med ett yttre hölje av kartong och en inre burk av plast går däremot att skilja på, och dessa material kan då sorteras i respektive egen soptunna.

En ny grupp av plaster, bioplaster, utvecklas kontinuerligt och banar vägen in på marknaden som svar på efterfrågan på att minska den globala användningen av vanlig plast. Bioplaster kan antigen vara biologiskt nedbrytbara eller gjorda av en förnybar naturresurs. Bioplaster kan bland annat bestå av stärkelse från växter (majs/sockerrör), cellulosa, svamp, mjölk eller skal från kräftdjur. Det är dock viktigt att observera att märkningar som komposterbar och bionedbrytbar på bioplaster, och olika plastprodukter allmänt, inte betyder att man utan vidare kan gräva ner skräpet i jorden och låta naturen sköta sitt.

TIPS 4

När det gäller leksaker är hård plast (exempelvis Legoklossar) att föredra framom mjuk plast (dockor och bollar). Mjuk plast innehåller ofta hälsoskadliga mjukgörare, eller välj leksaker av trä, metall och tyg framom plast.

Ombildas till mikroplast

Många produkter med texten komposterbar är i verkligheten nedbrytbara endast i industriella komposter, där de hålls vid en hög temperatur i flera veckor. Som exempel kan vi ta en produkt av bioplast med märkningen PLA, den kan brytas ner till vatten, koldioxid och biomassa på endast tolv veckor i en industriell kompost. I havet kan PLA däremot inte brytas ner utan omvandlas, som vanligt plastskräp, småningom till mikroplast.

En bionedbrytbar produkt kan vanligen inte komposteras, men bryts i naturen ner av mikroorganismer. Bionedbrytbar plast kan var en blandning av oljebaserad och växtbaserad plast. Tiden för processen varierar beroende på omständigheterna, temperatur, fukt och materialet självt. I en studie grävdes bionedbrytbara kassar ner i jord eller lämnades i havet för tre år, men var fortfarande användbara då de togs upp! Välj alltså bioplaster med åtanke och släng inte den komposterbara biopåsen i din hemmakompost!

Illustration: Terese Bast

Visste du att …

Plast anses ofta problematiskt eftersom det tillverkas av olja (en icke-förnybar naturresurs) och de enskilda monomererna och tillsatserna kan vara hälsoskadliga. Dessutom slits mikroskopiskt små partiklar från plasters yta vid användning.

Se alla artiklar