Pensionerna i Finland

Pensionerna i Finland

Visste du det här om pensionerna i Finland?

  • Hur stor din pension blir beror på hur mycket du har haft i lön och hur länge du har arbetat. Utöver inkomster tjänar man också in pension i olika utsträckning när man lyfter olika sociala förmåner.
  • År 2019 fick finländaren i medeltal 1 716 euro per månad i pension. Medianpensionen var 1 497 euro per månad. Mannens medelpension var 1 937 euro, medan kvinnans medelpension uppgick till 1 533 euro, och var alltså en femtedel lägre än mannens.
  • Hälften av pensionärerna får mindre än 1 500 euro i månaden. Av dem är tvåtredjedelar kvinnor. Sammanlagt 8 procent av pensionärerna lyfter över 3 000 euro per månad i pension, och av dem är en klar majoritet män.
  • Sammanlagt 5,8 procent av finländarna i åldern 15–64 får en pension som baserar sig på arbetsoförmögenhet.
  • Pengarna för utbetalning av pensioner samlas huvudsakligen in genom arbetspensionsavgifter. Avgifterna betalas av arbetsgivarna, arbetstagarna och företagarna.
  • Pensionsutdraget skickas hem för kontroll vart tredje år, men kan när som helst kontrolleras med bankkoder på adressen arbetspension.fi.
  • Kontrollera att alla dina arbetserfarenheter finns med och att summorna stämmer Ifall något saknas bör du ta kontakt med arbetsgivaren vars info saknas eller är felaktig. Det är därför viktigt att spara lönekvitton som bevis på att du verkligen har arbetat för arbetsgivaren. På lönekvittot syns också pensionsavgiften som arbetsgivaren har betalat in. Du har alltid rätt att få ett lönekvitto när du får lön.
  • Som föräldraledig och vårdledig tjänar du pension, men speciellt som vårdledig är summan som pensionen beräknas på låg, 767 euro. Du kan kontrollera hur föräldraledigheterna påverkar din pension genom att använda kalkylatorn på arbetspension.fi
  • arbetspension.fi går det att räkna ut en uppskattning på pensionens storlek och uppskattad pensionsålder. Uppskattningen är enligt 2021 års lagstiftning och kan ändras innan det är dags att gå i pension.
  • Företagare betalar in pension till en pensionsförsäkring enligt lagen om företagarens pension (FöPL). Pensionsavgiften grundar sig på företagarens inkomst, som företagaren själv uppger. Det är viktigt att komma ihåg att en låg inkomstgräns påverkar storleken på dagpenningen vid eventuella föräldraledigheter och sjukledigheter, eftersom pensionsförsäkringen är en del av företagarens socialskydd. En låg inkomstgräns påverkar också pensionens storlek.

Källa: Statistikcentralen, arbetspension.fi

Se alla artiklar