Pargasmarthor fick utmärkelsen Årets marthagärning 2015

Pargasmarthor fick utmärkelsen Årets marthagärning 2015

Välgörenhetsloppet Clownloppet ordnades för första gången i september i fjol och samlade hundratals deltagare över generationsgränserna. Deltagarna uppmanades gå, springa, sitta eller ligga i barnvagn för den goda sakens skull. Deltagaravgifterna från loppet uppgick till sammanlagt 1 400 euro och gavs oavkortat till insamlingen för att stödja sjukhusclownerna vid ÅUCS.

Brinkaspinglorna nominerades till årets marthagärning för sina insatser att sprida glädje i vardagen och för att aktivt främja generationsöverskridande verksamhet. Kretsen föreslogs till utmärkelsen av Pargas Marthaförening.

– Det var en tillställning som alla kunde delta i, man gjorde ingen skillnad mellan ålder, kön, utbildning, bakgrund, martha eller icke-martha och så vidare. Man fick uppleva social samvaro mellan olika åldersgrupper, samhörighet samt skratt och glädje. Samtidigt fick man göra en god gärning och röra på sig utomhus. Effekten av evenemanget spred sig som ringar på vattnet och därefter fortsatte glädjen med hjälp av de pengar som kretsen donerade till clownerna, säger Mikaela Vesterlund-Laine, ordförande för Pargas Marthaförening.

Hedersbenämningen Årets marthagärning tillfaller årligen en marthaförening, marthakrets eller enskild medlem som har gjort en insats som kan ses som speciellt utmärkande för de värden martharörelsen står för.

På frågor svarar:
Frida Nylund
Tf. verksamhetsledare
Tfn 040 517 1579, e-post: frida.nylund (at) martha.fi
Ulrika Ström
Kontaktperson för Brinkaspinglorna
Tfn 040 488 5696, e-post: ulrika.ullis.strom (at) gmail.com
Pressmeddelande 18.4.2015
Se alla artiklar