Operation skolmat fortsätter: Höjd yrkesstolthet och engagemang ska ge bättre skolmat

Marthaförbundets projekt Operation skolmat fortsätter i höst med två skolor i Raseborg och Pedersöre. Målet med projektet är att utveckla lösningar för hur skolmaten kunde göras mera attraktiv och hälsosam.

Operation skolmat går nu in på sitt tredje år och som koordinator fungerar Marthaförbundets nyanställda projektledare Björn Helsing. Han kommer att aktivt samarbeta med Raseborgs stad och Pedersöre kommun för att höja kvaliteten på skolmaten. Det gör han bland annat genom att på de aktuella orterna coacha personalen i skolköken.

– Det handlar om att få kökspersonalen motiverad och ge dem tillbaka deras yrkesstolthet, säger Björn Helsing.

Den offentliga måltiden har nedmonterats under en längre tid och yrkesstoltheten har gått förlorad efter att personalen i åratal har fått nöja sig med att öppna burkar och servera halvfabrikat.

– Mat ska vara en lustfylld upplevelse, där man ser till helheten och där också omgivningen har betydelse. Många skolmatsalar påminner i dag om utfodringsställen. Genom att sätta fokus på skolmaten hoppas vi att anslagen ska öka och att intresset för skolmaten lyfter till nya nivåer. Målsättningen är att barnen ska äta av maten, för vad är det för mening att laga mat som ingen äter, påpekar Björn Helsing.

Operation skolmat pågår fram till hösten 2012. Inom ramen för projektet kommer Marthaförbundet dessutom att på olika håll i Svenskfinland arrangera diskussionskvällar med beslutsfattare, föräldrar och skolpersonal.

Mera information finns på hemsidan http://operationskolmat.fi/start/ och på Facebook http://www.facebook.com/pages/Operation-Skolmat/161124453911101.

Frågor och information:
Christel Raunio
Förbundsdirektör
Tfn 050 911 2050, e-post: christel.raunioATmartha.fi

Björn Helsing
Projektledare och köksmästare
Tfn 050 385 0836, e-post: bjorn.helsingATmartha.fi

Pressmeddelande 18.11.2011

Se alla artiklar