Om köp av varor från utlandet via internet

En klar skillnad är det mellan att beställa varor från ett land utanför EU det vill säga USA eller ett land inom EU det vill säga Storbritannien. För varor beställda utifrån betalar man oftast tull och moms.

Just för kosmetik är tullen i allmänhet dock lika med noll. Jag skriver i allmänhet för det beror på hur man definierar kosmetik; exempelvis ögon- och läppsmink, hudkrämer och parfymer har ingen tull medan rakvatten och deodoranter har en tull på 6,5 %.

En förteckning över olika produktslags tullprocentsatser hittar du på tullens hemsida www.tulli.fi/ På svenska/ Genvägar/ DDS databaser Europeiska kommissionen där du väljer TARIC. Tullens telefonrådgivning 020 690 600 svarar också på dylika frågor och ger råd i allt annat som rör förtullningen. En nedre gräns på 10 euro för tull som inkasseras finns också, så gränsen för varornas tullvärde vid en tullprocent på 6,5 är cirka 160 euro. I tullvärdet inkluderas även leveranskostnaderna.

Då det gäller momsen är procentsatsen 22 för kosmetik och gränsen går då vi cirka 45 euro för varornas värde för att hållas under 10 euro. Också fastän själva tullen är lika med noll är det tullkontoret som sköter inkasseringen av momsen.

I praktiken får du ett ankomstmeddelande att leveransen har anlänt och var den skall förtullas innan du får varorna. Till förtullningen skall du ta med fakturan eller en utprintad orderbekräftelse och endast kontanter eller vanligt bankkort kan användas som betalningsmedel.

Leveransen kan även ske med ett kurirföretag som då oftast mot ersättning skött förtullningen. Även posten påstod att de mot ersättning kan göra det och då får man varorna till sitt eget postkontor eller till och med ända hem. Men det är klart att alla dessa kostnader, alternativt egna resekostnader till tullkontoret, skall beaktas då man gör prisjämförelserna.

Beställer du däremot varorna från ett land inom EU, undantag områden utanför Eu:s skatteområde, motsvarar det en inhemsk försändelse, så ingen tull eller moms tillkommer.

Är du också intresserad av säkerhetsfrågor i samband med internethandel kan du kolla Konsumentverkets hemsida www.kuluttajavirasto.fi/sv-FI/.

Se alla artiklar