Ekonomirådgivning på Whatsapp - Marthaförbundet har beviljats medel för ett nytt ekonomiprojekt

Ekonomirådgivning på Whatsapp - Marthaförbundet har beviljats medel för ett nytt ekonomiprojekt

I framtiden ska Marthaförbundet ge ekonomirådgivning åt unga på WhatsApp - gratis och på svenska.

Marthaförbundet har beviljats projektmedel från Undervisnings- och kulturministeriet för att förverkliga svenskspråkiga stödtjänster för unga med ekonomiska utmaningar. Målet är att ge kunskap om ekonomihantering i förebyggande syfte. Som en del av projektet utges också en rapport som stöd åt svenskspråkiga personer som arbetar med unga. Rapporten belyser ungas utmaningar och ger handlingsmodeller för en bättre ekonomin och görs i samarbete med ungdomar.

Marthaförbundet hjälper unga att hantera sin privatekonomi och stöder personer som arbetar med unga i handledningen i frågor som berör ekonomi. Rent konkret kommer projektet att innebära en WhatsApp-tjänst där ungdomar kostnadsfritt och på svenska kan be om stöd vad gäller ekonomiska frågor. Marthaförbundet kommer också att erbjuda pop-up ekonomirådgivning runt om i Svenskfinland i samarbete med aktörer från ungdomsarbetet.

Vår vision är ett Svenskfinland där det finns stödmaterial för personer som arbetar med unga samt en ungdom som med låg tröskel frågar, tar reda på och undersöker alternativ innan hen fattar ekonomiska beslut som påverkar framtiden. Stödtjänster erbjuds i nuläget främst eller endast på finska. På Marthaförbundet får vi dessutom ofta höra av våra samarbetsparter som arbetar med unga att det saknas material på svenska som kan användas som stöd då man diskuterar ekonomi med unga. 

Se alla artiklar