Nya direktiv gällande stadgeförändringen!

Föreningsregistret har meddelat att vi i de förhandsgranskade stadgarna, som godkändes på vårmötet i maj 2012 och som träder i kraft 2014, bör skriva in möjligheten till verksamhetsgranskare i stället för revisorer för föreningarna och distrikten. Detta för att de nya stadgarna träder i kraft efter att en revidering av föreningslagen har trätt i kraft, och det därmed blir omöjligt att välja verksamhetsgranskare i stället för revisorer, om inte den möjligheten skrivs in separat. Vi har samlat informationen gällande stadgarna under fliken Funktionärer/aktuellt. Du kan även ladda ned den närmare informationen här. Modellstadgar för marthaföreningar och marthadistrikt finns under samma flik i ifyllbar wordversion.

Se alla artiklar