NKF:s sommarkonferens, program

Adress: Sigtuna folkhögskola, Manfred Björkquists allé 12 i Sigtuna.

Nordens Kvinnoförbund har ett system med roterande ordförandeskap där medlemsländerna turas om. År 2006-2008 står Marthaförbundet i tur att ta över ordförandeskapet för NKF.

Det innebär att vår förbundsordförande också blir ordförande för NKF på sommarkonferensen, så det blir extra festligt i år.

Program:

Torsdag 3.8.2006

kl. 12.00 Ankomst och lunch
kl. 13.00 Invigning
kl. 14.00 Karin Schenk Gustavsson, läkare, chef för Centrum för genusmedicin ”Kvinnohjärtat”
kl. 18.00 MIDDAG
kl. 19.30 Gunilla Tagesdotter Barker Kåseri ”Dagens mormor”

Fredag 4.8

kl. 09.00 Skolans rektor informerar
kl. 09.30 /Ej fastställt program/
kl. 12.00 LUNCH
kl. 14.00 Anna Derwinger, psykolog och minnesforskare ”Minnets möjligheter”
kl. 17.00 MIDDAG
kl. 19.00 Stadsvandring

Lördag 5.8

kl. 09.00 Peter Lamming, avd.dir Statens Folkhälsoinstitut ”Kvinnor är friskare och klokare än män”
kl. 12.00 LUNCH
kl. 14.00 /Ej fastställt program/
kl. 18.00 Festmiddag med underhållning

Söndag 6.8

Förmiddagen fri för egna aktiviteter
kl. 12.00 LUNCH
Avslutning
Se alla artiklar