Minska på matsvinnet – konsumenterna bör ta sitt ansvar i livsmedelskedjan

Minska på matsvinnet – konsumenterna bör ta sitt ansvar i livsmedelskedjan

Mängden mat som i dag kastas bort som avfall är ekologiskt och ekonomiskt ohållbar. Det uppskattas att upp till en tredjedel av världens matproduktion inte äts, utan kastas bort. Förutom stora mängder avfall innebär det att en stor del av den inverkan som matproduktionen och -förädlingen har på miljön är förgäves. Den växande befolkningen ställer ökade krav på att säkerställa den globala livsmedelsförsörjningen och att ta tillvara maten effektivare

Naturresursinstitutet har undersökt omfattningen och kvaliteten på svinnet i den finländska livsmedelskedjan. Hushållens avfall undersöktes genom dagboksundersökning och avfallsanalys vid Käringmossens avfallsbehandlingsstation. (Se fler bilder från undersökningen nedan).

I Finland uppstår svinn i alla skeden av livsmedelskedjan, men mest i hushållen, cirka 25 kg per person och år. Hushållen kastar förutom råvaror också bort färdig och tillagad mat, vilket är ekonomiskt och ekologiskt speciellt betungande. Vi behöver enkla medel, som var och en kan ta till för att minska på matsvinnet: på det sättet sparar vi även en hel massa pengar! Med planering och rätt förvaringssätt kan hushållen själva minska effektivt på svinnet. Uppskattning för maten, information och tekniska hjälpmedel hjälper också. Speciell uppmärksamhet bör fästas vid små hushåll, där matsvinnet lätt blir stort till exempel på grund av stora förpackningar eller måltidsplaneringen.

Förutom vid matmängderna bör vi fästa bättre uppmärksamhet vid matens kvalitet och oftare välja vegetarisk mat: grönsaker och rotsaker håller länge, om förvaringen bara sköts rätt. Vi kan också göra mycket för att minska på bioavfallet vid hanteringen av grönsaker. Potatisen behöver inte skalas och till exempel de gröna delarna av blomkålen går också att äta. En gång i veckan kan man ha en "skåptömningsdag", en dag då man äter upp den mat som samlats i kylskåpet under veckan. Också här kommer grönsakerna till sin rätt, de kan lätt kombineras och bli nya, spännande soppor, såser och så vidare.

Det är konsumenterna som står för den största andelen matavfall i den finländska livsmedelskedjan. Vi kastar bort ofattbara 120-160 miljoner kilo livsmedel som är eller varit ätbara! Vi kastar mat som bränts vid eller misslyckats vid tillagningen, men också mat som blivit på tallriken eller mat vars bäst före-datum passerat. Mest är det färdigmat, grönsaker, husmanskost och mjölkprodukter som åker i soporna, av det är nästan hälften fortfarande ätbart då det slängs.

För miljön är det en stor och helt onödig belastning att producera mat som i slutändan slängs bort. Här finns något var och en kan göra! Speciellt kring stora helger är det bra att planera en mat- och inköpslista, beräkna matåtgången och förvara maten rätt. Mat som blir över kan sedan användas till en mängd goda resträtter.

Saa syödä-sajten finns fler tips på hur man kan minska på svinnet. Där finns även en receptsökmaskin för matrester.

Text: Forskare Kirsi Silvennoinen, LUKE, tfn 029 532 6540, kirsi.silvennoinen@luke.fi
Översättning: Markus Haakana
Se alla artiklar