Mera om kortanvändning utomlands

Bolagen använder litet kryptiskt språk då de beskriver vilken kurs de använder men åtminstone Kreditlaget använder för privatkunder en utländsk banks kurs med ett påslag på högst 1,95 %. Enligt dem är denna kurs ofta fördelaktig i förhållande till bankernas försäljningskurs för sedlar, som ju tillämpas om man vill jämföra med kontanter.

Jag har själv haft den erfarenheten att kursen varit ok, men jag har fått feedback också om det motsatta. Jag gjorde ett stickprov och åtminstone i den valutan var kursen en aning till Kreditlagets fördel och sedan tillkommer dessutom bankens växlingskostnader. Växlingskostnaderna påverkar dock mera då det gäller små belopp eftersom de oftast är fasta och oberoende av beloppet.

Om jag återkopplar till den förra kolumnen då det gäller ”reservpengar” så torde det i alla fall bli fördelaktigare att använda kort till oförutsedda utgifter istället för att växla tillbaka kontanter som man inte behövt, eller i värsta fall slösa dem för att bli av med dem.

På den andra frågan svarade Kreditlaget att ”eget missbruk” väl är det mest förekommande men att förfalskningar och motsvarande nog sker. Största förlusterna uppstår med kopierade kort utomlands. Jag har själv erfarit att mitt kort kopierats och använts men kontaktades av bolaget innan jag själv ens haft möjlighet att kontrollera fakturan. Litet besvär blev det i form av en skriftlig redogörelse till bolaget, men någon ekonomisk skada led jag inte. Det är väldigt litet konsumenten själv kan göra för att förebygga sådant eftersom det ofta är fråga om organiserad brottslighet. Men stöld och småskaligt missbruk kan man motverka genom försiktighet och sunt förnuft.

Några råd; använd inte kort på skumma ställen och där du måste ge det ifrån dig, så att du inte kan övervaka vad som sker med det; förvara kortet väl och fördela både kort och kontanter på olika ställen och helst på olika personer om det är möjligt; förvara aldrig kortet och den hemliga koden på samma ställe; se till att ingen ser när du matar in koden i en automat; kolla och spara inköpskvitton samt kontrollera dina fakturor.

Se alla artiklar