Mattvätten upp på land!

Enligt Sauri kom appellen i rätt stund, eftersom han följande dag skulle träffa stadens miljöchef . Han lovade ta upp frågan på mötet. I Helsingfors fungerar totalt tjugo mattvättningsbryggor, alla ännu på gammaldags vis ute till havs. Mattvätten är på väg upp på land, och tvättbryggorna kommer att anslutas till reningsverket också i Helsingfors, och fortsättningsvis fungera utomhus, anser Sauri. Det finns heller inget som hindrar att också havsvatten fortsättningsvis kan utnyttjas. Även om tallsåpan inte innehåller fosfater, vilka bidrar till övergödningen, så innehåller den ämnen som har visat sig skadliga för bl.a. fiskar.

Helsingfors miljöcentral har i en undersökning kommit fram till att tvättvattnet från mattvätten innehåller organiska ämnen och bakterier som härstammar från smutsen. Allt tvätt- och sköljvatten är således i dagens läge en onödig belastning för havet, och strävanden att frångå tvätt direkt i havet är framförallt en viktig milstolpe i de miljöfostrande strävandena, vill Helsingfors miljöförening understryka.

För Marthaföreningar och -kretsar som upplever att beslutsfattarna i den egna kommunen behöver påminnas om den här saken kan vid behov få hjälp med en skrivelse till kommunen av Camilla Sederholm på Marthaförbundet. En färdig modell finns också att få på våra hemsidor, www.martha.fi

Appellen mot att tvätta mattor i havet som inlämnades av Helsingfors Marthaförening till biträdande stadsdirektör Pekka Sauri på stadshuset i Helsingfors den 21.6.2005 gick vidare tilll Byggnadskontoret, Helsingfors hamn och Miljöcentralen den 22.6.2005 upger Stadskansliets registratorskontor.

Upplysningar ger:
Byggnadskontoret, tfn 09-166 2004
Helsingfors hamn, tfn 09-1733 3206
Helsingfors miljöcentral, tfn 09-7312 2728
Se alla artiklar