Matsvinnet i siffror


Blir det soppa eller sopa?

 • Enligt en undersökning gjord 2013 av Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomis (MTT) kastas i huvudstadsregionen cirka 25 miljoner kilo mat per år.
 • I Finland kastats 24 kilo mat per person motsvarande 125 euro per år. Mängden utgör cirka 6 procent av all mat som konsumenterna köper (MTT, 2013).
 • Tillsammans kastar de finska hushållen mat för cirka 500 miljoner euro per år (källa: www.saasyoda.fi).
 • För summan som en fyrapersonersfamilj går på förlust genom att kasta bort mat kunde familjen istället gå åtta gånger på bio eller tre gånger på Borgbacken eller en gång åka på spasemester (källa: HRM Helsingforsregionens miljötjänster).
 • I huvudstadsregionen kastas till och med helt oöppnade livsmedelsförpackningar. De utgör cirka 15 procent av hushållens livsmedelsavfall (MTT).
 • Deltagarna i matsvinnsundersökningen angav följande tips för att minska svinnet: ät först upp den mat som lättast förfars, kolla matförråden innan butiksresan och frys ner rester (MTT).
 • I hushållen förfars grönsaker och rotfrukter allra mest, cirka 22 miljoner kilo per år. (Källa: www.saasyoda.fi)
 • Matsvinnet inom hela näringssektorn (hushåll, industri, handel och näringstjänster) är totalt cirka 335–460 miljoner kilo per år. Dett utgör cirka 10–15 procent av den konsumerade maten. (MTT)
 • En femtedel av all restaurangmat hamnar i soporna (MTT).
 • Enligt en uträkning av Sitra skulle man i skolorna spara in två miljoner måltider per år genom att börja använda rester.
 • I hushållen kastas oftast bröd, färska frukter, grönsaker och rotfrukter, kaffe (MTT).
 • Av deltagarna i matsvinnsundersökningen uppgav 40 procent att de kastade bröd minst en gång per månad (MTT).
 • Matproduktion påverkar miljön men skillnaden mellan olika livsmedel är stor. Vegetabilier belastar mindre än produktionen av produkter av animaliskt ursprung (Källa: Konsumentförbundet).
 • I hushållen kastas per år 21 miljoner kilo hemlagad mat. Den vanligaste orsaken är att man lagat för mycket. (Källa: www.saasyoda.fi)
 • Av deltagarna i matsvinnsundersökningen ansåg de flesta att det var viktigt att minska matsvinnet, och trodde sig kunna göra det för egen del (MTT).
 • De hushåll som använder mest pengar till mat och köper mest har också det största matsvinnet (MTT).
 • En tredjedel av deltagarna i matsvinnsundersökningen (huvudsakligen enpersonshushåll) trodde att mindre förpackningar skulle minska matsvinnet (MTT).
 • Det totala matsvinnet i hela världen anses vara 1300 miljoner ton per år, vilket motsvara cirka 25–30 procent av all mat som produceras på jordklotet. Man beräknar att detta kunda föda till och med två miljarder människor (FAO).
Se alla artiklar