Marthorna vill införa åldersgräns på energidrycker

Finlands svenska Marthaförbund r.f. vill se en åldersgräns för köp av energidrycker. Vid förbundets höstmöte i Åbo på lördag antogs en motion där förbundet uppmanar alla distrikt och föreningar att påverka sina kommuner att införa en åldersgräns på energidrycker.

Marthaförbundet har med oro följt med utvecklingen av användningen av energidrycker bland ungdomar. Eftersom rekommendationstexter varken räcker eller avskräcker, och nyttan med energidrycker kan ifrågasättas, samtidigt som andelen tillsatsämnen i dryckerna är hög och mängden inte bevisat hälsosamma ämnen är stor, vill Marthaförbundet se att en åldersgräns på 16 år införs för energidrycker.

Konsumtionen av energidrycker har ökat i takt med att dryckerna har blivit en modefluga bland unga. Trenden är oroväckande, eftersom stora mängder stimulerande och koffeinstinna drycker medför svårigheter att varva ner och somna in, vilket i sin tur försvårar bland annat skolarbetet.

Det finns kommuner där man har frivilligt infört en åldersgräns vid försäljning av energidrycker, men detta inte är praxis i alla kommuner. Enligt en gallup som gjordes år 2008 är fyra femtedelar av dem som dricker energidrycker över 18 år, men bryggeriföretag uppskattar att det också finns storkonsumenter bland yngre personer. I Sverige har man i flera kommuner infört åldersgräns för energidrycker (från 15 år till och med 20 år).

På basis av nuvarande livsmedelslagstiftning är det inte möjligt att sätta åldersgräns för köp av energidrycker, men det är ändå ett fullt lagligt förfarande. Marthaförbundet kommer därför att genom att initiera debatt i medierna och diskussioner med beslutsfattare och affärskedjor försöka öka förståelsen för införande av åldersgräns på energidrycker. Marthaförbundet uppmanar också alla distrikt och föreningar att försöka påverka sina kommuner att införa åldersgräns för köp av energidrycker och utarbetar modeller för hur detta kan göras.

Mera information och frågor:
Christel Raunio
Förbundsdirektör
Tfn 050 911 2050, e-post: christel.raunioATmartha.fi

Se alla artiklar