Marthaverksamheten efter den 1 juni 2020

Marthaverksamheten efter den 1 juni 2020

Samhället övergår stegvis till "den nya normala" vardagen. Vilka följder får det för marthaverksamheten på fältet?

Marthaförbundet följer myndigheternas rekommendationer och regeringens hybridstrategi för att stegvis avveckla restriktionerna som gällt under undantagsförhållandena. Vi följer med situationen, och uppdaterar våra rekommendationer vid behov. 

Kan marthagrupper träffas igen efter den 1 juni 2020?

Marthor kan träffas igen i små grupper, förutsatt att regler och rekommendationer kring hygien och social distansering följs. 

 • Från och med 1 juni 2020 tills vidare kan högst femtio personer samlas.  Myndigheterna gör en ny bedömning före utgången av juni.
 • Personer över 70 år rekommenderas fortsatt att undvika fysiska kontakter i den mån det är möjligt. Statsrådet understryker vikten av att personer som hör till riskgrupper använder eget omdöme vid iakttagandet av rekommendationen.
 • Restriktionerna som gäller besök vid enheter inom social- och hälsovården gäller tills vidare, och frågan bedöms på nytt före utgången av juni. 

Källa: Regeringen har fastställt en hybridstrategi för hantering av coronakrisen och för att stegvis avveckla restriktionerna

Följ fortsättningsvis anvisningar gällande coronasituationen från Institutet för hälsa och välfärd THL samt Arbetshälsoinstitutet TTL:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med vatten och tvål i minst 20 sekunder.
 • Använd alkoholbaserat handsköljmedel om du inte kan tvätta händerna.
 • Rör inte vid ögonen, näsan eller munnen om du inte alldeles nyss har tvättat händerna.
 • Hosta och nys i en pappersnäsduk och släng näsduken genast i soporna. Om du inte har en näsduk till hands ska du hosta eller nysa i armvecket, inte i händerna.
 • Delta inte i möten om du har ett eller flera av följande symtom: feber, hosta, halsont, snuva, andnöd, bortfall av lukt-/smaksinne, eller diarré/magont utan annan uppenbar orsak. 
 • Håll ett avstånd på 1–2 m till människor som inte hör till ditt eget hushåll, där det är möjligt. 

  Ordna gärna träffar utomhus och tänk på att det är viktigt att alla deltagare vet vilka regler som gäller och känner sig bekväma med arrangemangen. Tänk på att välja tillräckligt rymliga träffplatser om ni träffas inomhus, så att det är möjligt att hålla säkerhetsavstånden till andra människor. Se till att det finns möjligheter till handtvätt eller handdesinfektionsmedel där ni träffas. Kom ihåg att hålla kontakt även med de marthavänner som inte kan delta i fysiska möten.

  Frågor gällande Marthaförbundet besvaras av verksamhetsledare Annika Jansson, e-post: annika.jansson@martha.fi, tfn: 050 302 3363.

  Se alla artiklar