Marthapodden: Ekonomiskt våld

Marthapodden: Ekonomiskt våld

Vad är skillnaden på ett vanligt gräl om pengar och ekonomiskt våld? Patricia Clayhills-Siljama, frivillig på Kvinnolinjen, gästar Marthapodden på Internationella dagen mot våld mot kvinnor och delar med sig av sin oerhört viktiga kunskap.

– Allt våld handlar i slutändan om kontroll, också ekonomiskt våld, säger Siljama. 

Det kan handla om att man blir utsatt för raseriutbrott eller fysiskt våld om man använt pengar "fel", att alla kvitton och inköp kontrolleras, att man hindras från att gå till jobbet eller studieplatsen, eller om att det gemensamma kontot i praktiken kontrolleras av partnern. 

Att skilja ekonomiskt våld från andra typer av våld är ändå svårt och ofta förekommer olika våldsformer samtidigt, till exempel psykiskt våld. Våldet kommer oftast smygande och många som drabbas försöker lösa problemen genom att ändra på sitt eget beteende. En god minnesregel är att det i ett hälsosamt förhållande inte förekommer rädsla för partnern eller hens reaktioner, inte heller när man grälar. 

– I ett hälsosamt gräl finns två jämlika parter som båda kan säga och stå för sin åsikt. Men i förhållanden där det förekommer våld vågar man inte säga sin åsikt av rädsla för den andres reaktion. Där går gränsen, säger Siljama. 

Mia-Maja Wägar, ekonomirådgivare på Marthaförbundet, uppmanar alla att redan i början av ett förhållande ha en dejt där man diskuterar pengar. 

– Att öppet tala om pengar är ett tecken på att man vill satsa på att båda mår bra i förhållandet och på att förhållandet ska fungera i längden. Sedan bör man med jämna mellanrum sätta sig ner och kolla om spelreglerna motsvarar den livssituation man är i nu, säger hon. 

I podden får vi också veta hur man ska bemöta en vän som berättar att hon utsätts för våld i sitt parförhållande. Siljama diskuterar med ekonomirådgivare Mia-Maja Wägar och kommunikatör Maja-Stina Andersson.

Till Kvinnolinjen kan vem som helst ringa som har upplevt våld i parförhållande eller som undrar om det förekommer våld. Läs mer på naistenlinja.fi/sv

Kvinnolinjen söker svenskspråkiga frivilliga som efter en utbildning kan erbjuda sig att svara i telefon och fungera som stöd. Är du intresserad, hör av dig till Kvinnolinjen. 

Se alla artiklar