29.11.2019

Marthapodden: Ekonomirådgivarens fem sämsta spartips

Marthapodden: Ekonomirådgivarens fem sämsta spartips

Kan man såra en annan människa med sina spartips? Och vilka är de spartips du absolut inte ska lyssna på?

Marthaförbundets kommunikatör Maja-Stina Andersson och ekonomirådgivaren Mia-Maja Wägar diskuterar lättsamt några av de vanligaste spartipsen de stött på, och funderar på ifall de verkligen fungerar. Varför är det så svårt att ge generella spartips åt andra, och hurdana rutiner skall vi ha kring vårt sparande för att det skall bli en rutin och vi skall lyckas?  

– Alla människor vet bäst själv vilka spartips som går att anpassa till den egna livssituation. Vi kan bli inspirerade av andras spartips, men vi skall inte bli ledsna ifall vi inte kan leva efter dem, säger Mia-Maja Wägar. 

Sist och slutligen handlar sparandet om att vi har tillräckligt hög motivation att avstå från konsumtion och i stället lägga undan pengar i spar. Vi är alla experter på vårt liv, alltså måste vi först identifiera våra egna behov, begär och begränsningar innan vi kan börja spara.

Se alla artiklar