Marthaförbundets verksamhetsledare styrelsemedlem i tankesmedjan

- Först och främst gäller det att grunda föreningen, fundera på uppgifterna och utse en chef för institutet. Min roll i interimstyrelsen blir i det här skedet främst att föra fram tredje sektorns synpunkter, säger Christel Raunio.

Förvaltningsdirektören vid Åbo Akademi Roger Broo blir ordförande för den interimsstyrelse som ska föra ärendet vidare. De övriga medlemmarna i styrelsen är , förutom Marthaförbundets verksamhetsledare Christel Raunio, Gunvor Kronman, direktör vid Hanaholmens kulturcentrum, Jan-Erik Andelin, utvecklingsdirektör vid KSF Media, Sanna-Maria Sarelius, marknadsföringschef vid Åbo Svenska Teater, Ilkka-Christian Björklund, före detta biträdande stadsdirektör i Helsingfors och Bengt Jansson, VD för Österbottens handelskammare.

En rad finlandssvenska institutioner har enats om att grunda en finlandssvensk tankesmedja. Det är Svenska kulturfonden, Svenska Folkskolans vänner, Sparbanksstiftelsen i Helsingfors, Föreningen Konstsamfundet och Stiftelsen för Åbo Akademi som står bakom tankesmedjan.
Se alla artiklar