Marthaförbundets vårmöte i Esbo

Marthaförbundets vårmöte arrangerades i Esbo på Kirkkojärven Koulu av Mellersta Nylands Marthadistrikt.

Flera Esbomarthor sålde lotter och stod för arrangemangen.

Elever från Musikinstitutet Kungsvägen stod för musiken, och Mirjam Kalland, generalsekreterare på Mannerheims Barnskyddsförbund, höll festtalet under rubriken Hur mår våra barn och unga?.

Kaffepaus innan vårmötet inleddes.

Utvecklingschef Frida Nylund, Marthaförbundets ordförande Harriet Ahlnäs och förbundsdirektör Christel Raunio under mötet.

Christel Raunio erhöll stora silvermärket.

Mera marthamingel och foton från vårmötet hittar du på Marthaförbundets facebooksida.

Se alla artiklar