Marthaförbundets vårmöte i Åbo 5.5.2018

Marthaförbundets vårmöte i Åbo 5.5.2018

Vårmötet äger rum den 5 maj 2018 mellan klockan 9 och 16.30 i Sigynsalen i Åbo på adressen Slottsgatan 60. Vid mötet behandlas stadgeenliga ärenden, en motion om hållbar offentlig upphandling, ett uttalande om överskuldsättning och övriga ärenden som centralstyrelsen har beslutat föra till mötet.

Kvällsfesten hålls i Brandkårskurshuset, Eskilsgatan 5, som ligger på gångavstånd från Sigynsalen. En detaljerad vägkarta hittar du här.

Är du vald till ombud för att representera ditt distrikt vid vårmötet? Närmare information om ombudens roll under mötet finns här.

Om du som ombud är förhindrad att delta i vårmötet, vänligen kontakta Marika Danielsson, tfn 044 735 4971, e-post: marika.danielsson (at) martha.fi. Hör också av dig till ditt distrikt, så att rätt person har fullmakt att representera distriktet vid vårmötet.

På frågor om de praktiska arrangemangen svarar ordföranden för Åbolands svenska Marthadistrikt Camilla Hautala, tfn 040 530 9376, e-post: camilla.hautala (at) gmail.com. På övriga frågor svarar Marthaförbundets verksamhetsledare Annika Jansson, tfn 050 302 3363, e-post: annika.jansson (at) martha.fi.


Nedan följer handlingar till vårmötet. Nytt för i år är att möteshandlingarna inte skickas hem med posten, utan endast finns i elektronisk form:

Möteskallelse:
Kallelsen hittar du här.

Förslag till föredragningslista:
Klicka här för att komma till föredragningslistan för vårmötet.

Förteckning över ombuden:
Här hittar du en förteckning över de ombud för distrikten som deltar i vårmötet.

Årsrapporten 2017:
Läs årsrapporten här:


Motion till vårmötet:
Helsingfors svenska Marthaförenings motion finns här.

Svar på motion:
Klicka här för att komma till centralstyrelsens svar på motionen.

Uttalande:
Centralstyrelsens förslag till uttalande hittar du här.

Program:
Ladda ner programmet för vårmötet här.

Vårmötesmaterialet för utskrift:
Materialet för utskrift finns här.

Varmt välkommen till Åbo på vårmöte!

Se alla artiklar