Marthaförbundets vårmöte 23.4.2016

Marthaförbundets vårmöte 23.4.2016

Vid vårmötet behandlas stadgeenliga ärenden enligt § 14 i förbundets stadgar, såsom årsrapport och bokslut för år 2015. Därtill behandlas ärenden som centralstyrelsen beslutat föra till mötet: uttalandet En lyckad integration bygger på ett välkomnande attitydklimat och följande motioner:

Hushållsundervisning för alla, Östra Nylands Marthadistrikt

Ökad återanvändning av lump, Mellersta Nylands Marthadistrikt

Ny marthasång till förbundets 120-årsjubileum, Åbo svenska Marthaförening

Behovet av skyddshem – flera skyddshemsplatser behövs, Helsingfors svenska Marthaförening

Programmet för hela vårmötet hittar du här!

Helsingfors den 4 april 2016

Centralstyrelsen för Finlands svenska Marthaförbund rf

Se alla artiklar