Marthaförbundets vårmöte 18–19.4. 2015

Vi önskar er alla varmt välkomna till Marthaförbundets vårmöte 18 - 19. 4. 2015.
Programmet och prisuppgifter hittar ni här!

Anmälningar till vårmötet ser distriktsvis och bör vara arrangören Västra Nylands marthadistrikt tillhanda 1.3. 2015. Vänligen respektera deadline. Efter 1.3. 2015 kan hotellövernattningen inte längre garanteras till detta pris.

Anmälningarna skickas till Catharina Hindrén, Björknäsgatan 64, 10650 EKENÄS,
catharina.hindren@hindren.fi, tfn. 050-3281209.

Distrikten betalar för sina deltagare till kontonummer FI18 4170 0010 1170 30, mottagare Västra Nylands marthadistrikt.

Se alla artiklar