Marthaförbundets höstmöte i Helsingfors 17.11.2018

Marthaförbundets höstmöte i Helsingfors 17.11.2018

Höstmötet äger rum lördagen den 17 november 2018 mellan klockan 12.30 och 17 i Victoriasalen, Teater Viirus, på adressen Medelhavsgatan 14 B i Helsingfors. Programmet inleds klockan 11 med lunch och fullmaktsgranskning.

Vid själva höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden, såsom fastställande av verksamhetsplan och budget samt medlemsavgift för år 2019, inklusive ärenden som centralstyrelsen har valt att föra till höstmötet (Mellersta Nylands Marthadistrikts motion om digitalisering på jämlika villkor). Dessutom väljs medlemmar och ersättare till centralstyrelsen för perioden 2019–2020 i stället för dem som står i tur att avgå.

Är du vald till ombud för att representera ditt distrikt vid höstmötet? Närmare information om ombudens roll under mötet finns här.

Om du som ombud är förhindrad att delta i höstmötet, vänligen kontakta förbundets administrativa assistent Marika Danielsson, tfn 044 735 4971, e-post: marika.danielsson (at) martha.fi. Hör också av dig till ditt distrikt, så att rätt person har fullmakt att representera distriktet vid mötet.

Höstmötet direktsänds. Har du uppgett en e-postadress i medlemsregistret får du dig tillsänt en länk innan programmet börjar, så att du kan se på sändningen. En inspelad version kommer även att senare finnas tillgänglig på förbundets Youtube-kanal.

På frågor om de praktiska arrangemangen svarar organisationskoordinator Jessica Åhman, tfn 044 280 6609, e-post: jessica.ahman (at) martha.fi. På övriga frågor svarar Marthaförbundets verksamhetsledare Annika Jansson, tfn 050 302 3363, e-post: annika.jansson (at) martha.fi.


Nedan följer handlingar till höstmötet. Nytt för i år är att möteshandlingarna inte skickas hem med posten, utan endast finns i elektronisk form.

Möteskallelse:
Här hittar du kallelsen till höstmötet.

Förslag till föredragningslista:
Kllicka här för att komma till ärendelistan för höstmötet.

Förteckning över ombuden:
Här hittar du en förteckning över de ombud för distrikten som deltar i höstmötet.

Verksamhetsplanen för 2019:
Läs verksamhetsplanen här.

Budgeten för 2019:
Förklaring till budgeten 2019:
Fördjupa dig i budgeten här.

Motion till höstmötet:
Mellersta Nylands Marthadistrikts motion finns här.

Svar på motion:
Klicka här för att komma till centralstyrelsens svar på motionen.

Program:
Ladda ner programmet för höstmötet här.

Allt material för utskrift finns här.

Varmt välkommen till Helsingfors på höstmöte!

Se alla artiklar