Marthaförbundet tar ställning för Radio X3M!

Radio X3M är en viktig mötesplats för den finlandssvenska ungdomen. X3M
bidrar också till att ungdomarna i de olika delarna av Svenskfinland
kommer varandra närmare, får förståelse för och en känsla av gemenskap
med varandra oberoende av om de kommer från Nyland, Åboland eller de
olika regionerna i Österbotten. Kanalen samlar ungdomen via communityn
på ett sätt som få andra har klarat. Om X3M slopas sviker Rundradion
sitt public service uppdrag iom att det innebär en nedläggning av
finlandssvensk radio för ungdomar.

Marthaförbundet rekommenderar sina medlemmar att delta i de planerade
manifestationerna i Helsingfors, Vasa och Åbo på tisdag.

För mer information:

Frida Pihlajaniemi, verksamhetsledare för Marthaförbundets barn- och ungdomsverksamhet M-klubben, tfn 040 715 1579

eller

Christel Raunio, verksamhetsledare för Marthaförbundet, tfn 050 351 3038

Pressmeddelande 26.11.2007
Se alla artiklar