Marthaförbundet startar internationellt fiskeprojekt

Marthaförbundet startar internationellt fiskeprojekt

Att öka utbudet på inhemsk, miljövänlig fisk, trygga utkomstmöjligheterna för yrkesfiskare och öka antalet arbetstillfällen inom fiskeribranschen. Det är den långsiktiga målsättningen för Marthaförbundets nya internationella fiskeprojekt.

– I dag äter vi dubbelt så mycket fisk som för trettio år sedan, men det är den importerade fisken som har vunnit insteg i de finländska köken. För tjugo år sedan var konsumtionen av utländsk odlad lax 0,5 kilo, numera är den 4,5 kilo. Vi vill främja användningen av speciellt inhemsk fisk och lokalt förädlade fiskprodukter, säger Anita Storm, ekologirådgivare på Marthaförbundet.

I takt med att miljömedvetenheten ökar, har även finländarnas intresse för fisk ökat.

– Allt fler blir medvetna om de positiva miljöeffekterna av att äta fisk, och i dag vill många finländare gärna se mer inhemsk fisk på tallriken. En utmaning är dock den svaga tillgången på miljövänlig, lokalt fångad fisk, säger Anita Storm.

Tillsammans med sakkunniga personer inom fiskerinäringen i Polen och Lettland ska Marthaförbundet lyfta traditionella lokala fiskdelikatesser från Östersjön och föra fram nya innovativa lösningar för fiskodling och fiskförädling. Den kunskap som skapas genom utbytet av erfarenheter samt genom att dela praxis ska fungera som instrument för att främja uppkomsten av smarta och hållbara fiskeföretag.

Projektet mjukstartar med ett besök av sakkunniga i fiskeribranschen i Polen och Lettland. Besöket pågår i tre dagar i juni och på programmet står bland annat diskussioner med lokala fiskare, studiebesök på fiskeriföretag och matlagning med fisk som råvara. Färden går från Kristinestad i söder till Kaskö i norr.

Marthaförbundets projekt ”Innovativa lösningar för fiskeribranschen kring Östersjön" genomförs med stöd från NTM-centralen i Egentliga Finland.

Se alla artiklar