Marthaförbundet söker en verksamhetsledare

Finlands svenska Marthaförbund rf är med sina 10 000 medlemmar Finlands största svenskspråkiga kvinnoorganisation. En av våra viktigaste uppgifter är att sprida kunskap och fungera som sakkunnig inom olika områden som berör kvinnans liv. Vi arbetar för en hållbar livsstil genom medvetna val i vardagen.

Till vårt kansli i Helsingfors söker vi nu en

VERKSAMHETSLEDARE

som ansvarar för bland annat att:

 • leda förbundets verksamhet
 • ha det övergripande ansvaret för förbundets administration och ekonomi, inklusive medelanskaffning
 • agera förman för förbundets övriga anställda (drygt tio personer)
 • samarbeta med och upprätthålla kontakter till såväl förbundets medlemsföreningar som andra organisationer samt myndigheter
 • målmedvetet utveckla Marthaförbundet
 • vara föredragande vid förbundets styrelsemöten

Av de sökande förväntar vi oss:

 • erfarenhet av att framgångsrikt ha drivit utveckling och lett verksamheter
 • ledarskapserfarenhet
 • ekonomisk och administrativ erfarenhet och kunnande, bra nätverk
 • organisationsförmåga, initiativrikedom och samhällsengagemang
 • förmåga att engagera, arbeta i och med team, social kompetens
 • goda kunskaper i svenska och finska
 • god framställningsförmåga i tal och skrift

Ansökningar med CV, referenser och löneanspråk sänds per e-post till mats.kockbergATinterpersona.fi senast 22.1.2015. Tilläggsinformation ges av Mats Kockberg/Interpersona, tfn 0400 508 776, anträffbar 16.1 kl. 9–10 och 20.1 kl. 9–10.

Se alla artiklar