Marthaförbundet samlas till vårmöte i Borgå den 26 maj

Finlands svenska Marthaförbund rf håller vårmöte i Borgå den 26 maj kl. 13 på Linnankosken lukio i Borgå, Biskopsgatan 24–26.

Drygt 350 marthor från hela Svenskfinland samlas till vårmöte i Borgå under veckoslutet. På mötet behandlas förutom stadgeenliga ärenden också styrelsens förslag till medlemsreform för Marthaförbundet. Förslaget innebär en stadgeändring där bland annat medlemskategorierna ändras så att tidskriften Martha framöver ingår i medlemskapet.

– Vi jobbar för rättvisa, enkla och ekonomiskt hållbara lösningar. Tanken bakom stadgeändringen, som är ett led i en större process, är att det i förlängningen ska bli mindre byråkrati, enklare strukturer och mera innehåll. I det här skedet, då vi ser över medlemskategorierna och vad som ingår i medlemskapet, är det främst fråga om att på kort sikt förbättra informationsgången och få ett system för en mera rättvis fördelning av kostnaderna för medlemstidningen och verksamheten, säger Marthaförbundets ordförande Harriet Ahlnäs.

Festtalet hålls av utvecklingschef Helena Ewalds och hälsningstalet av distriktsordföranden för Borgå svenska Marthadistrikt Susanne Ahlqvist. Förbundsordföranden Harriet Ahlnäs öppnar mötet och utbildningsrådet Katarina Rejman fungerar som konferencier under dagen.

Vid vårmötet offentliggörs också mottagaren av hederstiteln Årets Martha 2012. Utmärkelsen tillfaller årligen en person som arbetar för att främja de värderingar martharörelsen står för: fräsch, i tiden och vågar sticka ut.

Som värd för Marthaförbundets vårmöte står Borgå svenska Marthadistrikt som i år fyller 100 år.

Program:
Lördag 26.5.2012

Kl. 11–12.45 Lunch

Kl. 13.00 Marthaförbundets vårmöte
Sång av musikgruppen Cawiar
Hälsningsord, distriktsordförande Susanne Ahlqvist
Borgå stads hälsning, stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula
Festtal, utvecklingschef Helena Ewalds
Marthasången
Kaffepaus
Vårmötet öppnas, förbundsordförande Harriet Ahlnäs
Mötesförhandlingar

Kl. 19.00 Festmiddag med underhållning av Thomas Lundin & Calle
Pettersson
samt en dubbelkvartett ur Runebergskören

Välkommen på vårmöte!

Mera information och frågor:
Christel Raunio
Förbundsdirektör
Tfn 050 911 2050, e-post: christel.raunio (at) martha.fi

Pressmeddelande 23.5.2012

Se alla artiklar