”Klimatet måste tas på allvar – vi vill agera för minskade koldioxidutsläpp och en hållbar framtid”

”Klimatet måste tas på allvar – vi vill agera för minskade koldioxidutsläpp och en hållbar framtid”

Året 2023 blir ett aktivt klimatår på Marthaförbundet. I fokus står konkreta åtgärder för en klimatsmart omställning inom förbundet och påverkansarbete för att motarbeta klimatförändringen. För att kickstarta temaåret lanseras en video som gjorts i samarbete med finskspråkiga Marttaliitto.

Allt fick sin början då Marthaförbundet på sitt årsmöte 2021 utlyste klimatnödläge. Förutom att det var ett tydligt ställningstagande var det också en uppmaning till konkreta handlingar och omställningar på förbundet.

– Genom att utlysa klimatnödläge har vi förbundit oss till att motarbeta klimatförändringen, att arbeta för en koldioxidneutral verksamhet och till att utmana beslutsfattare att aktivt motverka klimatförändringen, säger verksamhetsledare Annika Jansson.

Redan i många år har all verksamhet på Marthaförbundet genomsyrats av ett hållbarhetstänk. Det är grundläggande för förbundets strategi och går hand i hand med klimatarbetet.

– Vi anser att klimatfrågan bör tas på allvar och samtidigt vill vi vara en ansvarsfull förebild för andra finlandssvenska förbund. Att ta steget vidare och utmana oss själva att minska vår klimatpåverkan är en naturlig väg att gå, säger förbundsordföranden Andrea Hasselblatt.

Som ett led i arbetet har förbundet uppdaterat sin miljöpolicy och mycket mer är på gång.

– Under de två kommande åren ser vi över alla processer på förbundet och mäter klimatavtrycket från verksamheten. Därefter påbörjar vi arbetet att minska våra koldioxidutsläpp. I mån av möjlighet ändrar vi de processer som i dag mest belastar klimatet. Vi strävar efter en så koldioxidneutral verksamhet som möjligt, säger Jansson.

Klimattemat lyfts även upp i förbundets kursverksamhet och mediekanaler. Målsättningen är att öka kunskapen och förståelsen för klimatsmarta val i vardagen.

– Genom att ge synlighet åt temat på våra kurser, i våra kommunikationskanaler och på sociala medier bidrar vi med kunskap om klimatfrågan och ger inspiration för omställningen till en klimatneutral vardag. Via den video som spelats in i samarbete med Marttaliitto vill vi uppmärksamma klimatfrågan och skapa diskussion. Tillsammans kan vi hejda klimatförändringen och bygga en hållbar framtid, säger Annika Jansson.

Verksamhetsledaren för Marttaliitto Marianne Heikkilä och styrelseordföranden Sirpa Pietikäinen lyfter i videon fram hur de två marthaförbunden i den egna verksamheten är starkt engagerade i klimatfrågor.

– Det är dags för varje hushåll att inse möjligheterna med sina egna livsval för att lösa klimatförändringen och skrida till lämpliga åtgärder, säger Sirpa Pietikäinen.


Marthornas konkreta tips på åtgärder för klimatet

Dessa effektiva åtgärder gagnar miljön, men främjar även den egna hälsan och välmåendet.

  • Satsa på grönsaker och hållbart fiskad inhemsk fisk.
  • Välj förnybart producerad el och spara energi.
  • Gå, cykla och använd allmänna fortskaffningsmedel. Försök minska din bilkörning.
  • Konsumera hållbart. Köp endast det du behöver och förläng varornas användningstid genom reparationer och underhåll.
  • Kräv av beslutsfattarna en kraftfull klimatpolitik och visa ditt stöd för minskade utsläpp.

Pressmeddelande 15.2.2023

Se alla artiklar