Marthaförbundet kör igång mentornätverk för kvinnor på svenska

En mentor fungerar som pålitlig vän och handledare. Är du en kvinna som har god yrkes- eller arbetserfarenhet och känner att du har något att ge andra kvinnor i din bransch? Vi söker dig som oberoende av yrkesutbildning känner att kunskapen sitter i ryggraden. Är du barnskötare, chef, lärare, bagare, servitör, egenföretagare? Oberoende av yrke – kom med! Eller kanske behöver just du en mentor? Tillsammans blir vi starkare.

Bakgrund:

Det finns idag nästan 110 000 ledare, chefer i det finländska samhället. Av dessa ledare är ungefär en fjärdedel kvinnor. Kvinnliga ledare hittas främst inom skol- och universitetsvärlden men inom de finländska börsbolagen år 2006 var antalet kvinnliga styrelseledamöter bara 18%. Trenden pekar ändå i en uppmuntrande riktning. Mängden kvinnor i styrelserummen har ökat snabbt - bara för två år sedan var antalet kvinnor som innehade en styrelseplats i ett börsnoterat bolag så lågt som 8%. Inom den statliga och kommunala förvaltningen finns idag en stark lagstiftning om könskvotering, vilket främst inom det kommunala har öppnat dörren för kvinnligt beslutsfattande. Men vi vill också betona kvinnans framgång på egna meriter.

Det har styrkts genom forskning att det fortfarande i de flesta familjer är kvinnan som ansvarar för hushållet och familjens vardag som helhet. Inget ont i det, men med tanke på att hon också arbetar heltid och därtill har de flesta uppgifterna i hushållet, blir arbetsbördan ofta för stor. Samtidigt som samhället ställer allt större krav på kvinnan som yrkesmänniska och ledare.

Att växa i yrkeslivet, ta sig an nya utmaningar och våga ta mera ansvar kräver kunskap, insikt och mod. Att som kvinna, ta sig in i de världar som idag styrs av män, och där på lika villkor kunna häva sig och lyckas, kräver en verktygslåda skräddarsydd för kvinnan. Vad som behövs idag – och totalt saknas i det finländska för att inte tala om det finlandssvenska samhället – är en arena för kvinnor där ledarskapsfärdigheter erbjuds kombinerat med mentorskap. Detta skulle utgöra en god plattform för utveckling av kvinnans egenskaper.

Varje kvinna behöver ett nätverk för att klara sig – såväl inom privat- som yrkeslivet. Marthaförbundet började sin gärning med att utbilda kvinnor och det gör vi fortfarande. Att utbilda kvinnor och väcka diskussion kring kvinnor och karriär, är en fråga om att ge kvinnan beredskap att klara av nya utmaningar. Och förstås samtidigt också väcka en diskussion i samhället om vilka krav som ställs på kvinnor i ledande ställning.

Mål
• stärka kvinnans möjligheter att ta del av yrkesliv och också göra karriär
• belysa kvinnan i arbetslivet och karriären
• att stöda unga och äldre kvinnor i att våga ta nästa steg i sin karriär
• skapa ett mentornätverk i Svenskfinland

Vad gör vi?

1. seminarier och diskussioner med fokus på kvinnor och karriär, kvinnor i yrkeslivet, kombinationen familj och yrkesliv, konkreta verktyg och råd

2. kvinna och karriärgrupper/businessmarthor

3. mentornätverk för kvinnor i yrkeslivet byggs upp. Målsättningen är via nätet bygga upp ett nätverk med kvinnor, som har en ledande ställning eller bred erfarenhet inom yrkeslivet, och som har en vilja att handleda och stöda andra kvinnor i deras yrkesroll

4. materialproduktion

Kontakt:

Ansvarig för mentornätverket Camilla Pihlgren
gsm 050 517 29 58

Kontaktperson för Helsingfors Marthaförening verksamhetsledare Anita Paulig
tfn 09 694 39 02

Projektansvarig:
Finlands svenska Marthaförbund, verksamhetsledare Christel Raunio
gsm 050 351 30 38

Utbildare: pol. mag. Marketta ”Gitta” Öberg, Innovate Consulting, www.innovate.fi
gsm 050 539 50 37
Se alla artiklar