Marthaförbundet håller paus med fysiska kurser till slutet av februari 2021

Marthaförbundet håller paus med fysiska kurser till slutet av februari 2021

Året inleds med digital verksamhet.

Marthaförbundet håller paus med fysiska kurser till slutet av februari 2021. Detta gäller både kurser riktade till samarbetsparter och allmänheten. Marthaförbundet omprövar beslutet ifall coronasituationen märkbart förbättras. 

Läs mer om våra digitala evenemang på martha.fi/evenemang  

Se alla artiklar