Marthaförbundet flyttar till Victoriakvarteret

Marthaförbundet flyttar till Victoriakvarteret

Efter fyra år med kontor i Västra Böle flyttar Marthaförbundet till Kvarteret Victoria på Busholmen. Anledningen är att förbundsstyrelsen vill utveckla och synliggöra förbundets verksamhet ytterligare samt garantera en fortsatt marthanärvaro i hela Svenskfinland. Därför har förbundet som ett led i sin strategi tecknat hyresavtal med Stiftelsen Kvarteret Victoria och valt att i samarbete med finansiären Stiftelsen för kultur- och utbildningsinvesteringar investera i digital teknik samt ett toppmodernt undervisningskök.

– Den digitala tekniken är här för att stanna, och vi kommer att använda den som ett pedagogiskt verktyg och hjälpmedel på våra hushållskurser och i vår övriga rådgivningsverksamhet. Med nätbaserade studier når vi ut till en vidare målgrupp och ökar tillgängligheten för utsatta grupper i samhället. Dessutom har vi tillfälle att testa de olika möjligheter som den nya tekniken ger. Vårt kök kommer därtill att vara ett starkt finlandssvenskt vardagsrum på Busholmen. Flytten känns inspirerande och helt rätt i tiden, säger förbundsordföranden Andrea Hasselblatt.

Flytten erbjuder också nya samarbetsmöjligheter med andra organisationer i kvarteret.

– Som en organisation i ständig utveckling är vi intresserade av att hitta nya samarbetspartners, och vill även utveckla vårt samarbete med befintliga partners. Det svenskspråkiga Kvarteret Victoria öppnar upp för oväntade kontakter, vilket vi hoppas ska bidra till att öka kreativiteten och inspirera till nytänkande över organisationsgränserna, säger förbundets verksamhetsledare Frida Nylund.

För mera information, vänligen kontakta Marthaförbundets verksamhetsledare Frida Nylund, frida.nylund (at) martha.fi, 040 715 1579.

Pressmeddelande 25.10.2016

Se alla artiklar