Marthaförbundet får ny ordförande


Förbundets nuvarande ordförande Harriet Ahlnäs har beslutat avgå efter fyra år på posten. Hon motiverar sin avgång med privata orsaker.

– För tillfället vill jag prioritera den snabbt växande familjen och mitt förvärvsarbete inom yrkesutbildningen som står inför stora förändringar, säger Ahlnäs.

Harriet Ahlnäs slutar sitt uppdrag med ett styng av vemod, de fyra åren med Marthaförbundet har varit unika.

– Uttrycket "Martha i tiden" beskriver förbundet så tydligt. Det är ett förbund som värnar om de gamla marthavärderingarna, samtidigt som förbundet engagerar sig ivrigt i nutiden och i samhällsfrågor, framhåller Ahlnäs.

Den nya förbundsordföranden utses på Marthaförbundets höstmöte i Helsingfors den 22 november.

För mera information, vänligen kontakta förbundsdirektör Christel Raunio, tfn 050 911 2050, e-post: christel.raunio@martha.fi.

Pressmeddelande 8.10.2014

Se alla artiklar