Marthaförbundet enades om starkt stöd för kvinnoprästskap

Jubileumsårsmötet godkände fyra motioner. Marthaförbundet enades om att stöda kvinnoprästskap och lyfta fram den situation som kvinnopräster hamnat i där var tionde präst motsätter sig kvinnoprästskap och där en del manliga präster fortfarande vägrar samarbeta med kvinnliga präster. Kvinnopräster hamnar i underläge trots att situationen strider mot både kyrkans principer och samhällets lagstiftning.

Marthaförbundet vill även uppmärksamma den negativa trenden i att sälja och marknadsföra sexuellt utmanande kläder för barn genom att föreslå attitydfostran mot dylika kläder. Vidare föreslogs att förbundets barn- och ungdomsorganisation M-klubben ska idka attitydfostran för att bryta den positiva inställningen till köp av sextjänster. Och slutligen godkändes motionen om att skolornas timresurser inom huslig ekonomi snarare behöver ökas än skäras ned.

Årets Martha 2009

Till årets martha valdes Åsa Mattsson, styrelsemedlem i Helsingfors marthaförening och barn- och ungdomsorganisationen M-klubben. Hon har varit ordförande för marthakretsen Prima och suttit i kretsens styrelse i olika repriser. I M-klubben har hon varit en drivande kraft, där hon med sin tro på barn och ungdom velat förnya både M-klubbens image och inriktning. I Helsingforsföreningens styrelse är hon en tillgång med sitt engagemang och sin gedigna yrkeserfarenhet. Årets Martha sporrar och stöder andra marthor genom sin personlighet och sitt engagemang.

Mera information och frågor:

Katarina Rejman, förbundsordförande
040 764 1045, katarina.rejman@martha.fi

Christel Raunio, verksamhetsledare
050 351 5058, christel.raunio@martha.fi

Se alla artiklar