Martha i förändring

Från årsskiftet införs på alla prenumerationer en mervärdesskatt (moms) på 9 procent – så också på tidskriften Martha. Tidskriften är egentligen en medlemstidning, men då andelen prenumeranter som inte är medlemmar är rätt stor i jämförelse med den andel medlemmar som har tidningen, läggs momsen på alla prenumerationer. Skattemyndigheterna är rätt hårda på den här punkten – utan att ge direkta gränser för när en tidning undslipper moms. Vi har ändå valt att skatten inte ska kännas i den medlemsavgift som kategorin ”medlemmar med tidskrift”, så medlemsavgiften hålls på samma nivå som tidigare. Skatten ska dock betalas vidare – och det syns i förbundets resultat.

Därför är det också dags för oss att ta en ordentlig funderare på hur vi ska utveckla tidskriften och hur den ska finansieras i framtiden. En verksamhet som går på minus är inte hållbar i längden. Alternativen är flera: färre tidningar per år för samma pris, färre sidor för samma pris, flera som prenumererar på tidskriften för samma pris eller fler medlemmar som har tidningen i sin medlemsavgift.

Dessa alternativ tas också med i funderingarna när förbundet går in för en reformering av medlemsstrukturen och organisationen. Det må vara hur som helst med goda verksamheter och goda produkter, de kan och ska utvecklas och förbättras och om de inte säljer, kanske till och med läggas ner. Allt som är gott, kan göras bättre. Det är alltså viktigt att vi aldrig stannar på stället och tror att allt är färdigutvecklat. Det är det inte. Inte ens Marthaförbundet och hela dess verksamhet.

Vi går in i en tid av förändring. Vi vill att våra medlemmar ska få mera med mindre. Vi vill ha en enklare struktur, mera innehåll och mindre byråkrati. I den visionen får alla medlemmar tidskriften Martha – i någon form – och mera av hela verksamheten fokuseras på innehållet och engagemang i stället för på mötesteknik och pappersarbete. Därför kommer vi på vårmötet att behandla bland annat medlemskategorierna, men vi kommer också under hela processen att se framåt på hur Marthaförbundet ska se ut i framtiden.

Vi får hela tiden nya medlemmar, som vill ha hela paketet: innehåll, tidskrift och engagemang. Det ska vara lätt att komma med och lätt att vara med. Och det är just det här vi vill kunna erbjuda alla våra medlemmar. Det ska vara mera med mindre – helt enkelt. Därför ser vi över hela verksamheten.

Jag vill tacka alla läsare för året som gått och önska er en riktigt fridfull jul och ett gott nytt år!

Christel Raunio, förbundsdirektör

Se alla artiklar