Martha frågar

Gun Forsén är en drivande motor bakom kretsen Näckrosorna i Forsby i Pedersöre. Kretsen har funnits i tolv år, och Gun berättar att den har skapat en fin gemenskap i byn.

Hur kom ni fram till namnet Näckrosorna?
– Vi funderade på flera olika namn, men i Forsby finns det två åar och då passade Näckrosorna bra. Just då var det väldigt många föreningar och kretsar som startades, och vi var många aktiva till en början. Nu är vi kring 15 marthor som träffas regelbundet.

Vad gör ni då ni träffas?
– Vi är alla väldigt olika, så det blir ofta att testa på något nytt, som yoga, pilates eller andra former av motion. Vi har också föreläsningar om exempelvis heminredning och en präst höll en föreläsning om parrelationer, då hade vi våra män med oss.

Vad betyder dessa träffar för er?
– Vi är alla arbetande föräldrar, så träffarna ger oss en stund för oss själva med god mat och samvaro. Det handlar ganska mycket om att göra sådant som vi själva mår bra av. Eftersom Näckrosorna verkar i en så liten by som Forsby har vår verksamhet också synts i byn, bland annat har vi skaffat en anslagstavla till byn så att man skall kunna hålla koll på vad är på gångs. Vi har också delat ut stipendier till skolan och ordnat friluftsdag.

Vem borde vi prata med till "Martha frågar"? Skicka ditt förslag till karin@martha.fi
Se alla artiklar