Martha fick styrelseplats i kvinnoorganisationernas centralförbund

Kvinnoorganisationernas centralförbund har på sitt höstmöte valt en ny styrelse. Som ny ordförande för treårsperioden 2007-2009 tillträder riksdagens talman, riksdagsledamot Sirkka-Liisa Anttila. I styrelsen representeras Finlands svenska marthaförbund av Anita Paulig. För första gången består styrelsen även av en nyfinländare, kolombiansk-finska Maria del Pilar Valdiia Collazos.

Sirkka-Liisa Anttila ingav ett löfte om att ge sitt kunnande inom påverkan till centralförbundets tjänst,och därmed stärka organisationens synlighet och trovärdighet.

- Kvinnoorganisationernas röst bör höras bättre och jämlikhetsärenden beaktas mera i beslutsfattandet, konstaterade den kommande ordföranden.


Pressmeddelande 20.11.06

Styrelsemedlemmar som invaldes i stället för dem som var i tur att avgå är (perioden 2007-2009):

Eva Hänninen-Salmelin (Soroptimist International of Finland)
Nina Niva (Naisjuristit)
Anita Paulig (Finlands svenska Marthaförbund)
Helena Ranta (Zonta International Piiri 20)

I styrelsen fortsätter:

Tuula Ahola (Kotitalousopettajien liitto)
Lea Heinämaa (Tekstiiliopettajaliitto TOL)
Aura Korppi-Tommola (Suomen Akateemisten Naisten Liitto)
Kaisa Kurikka (Kokoomuksen Naisten Liitto)
Elina Moisio (Vihreät Naiset)
Piia Nurmela (NNKY-liitto)
Pirkko Raitila (Maanpuolustusnaisten Liitto)


--------------

Kvinnoorganisationernas Centralförbund grundades år 1911 för att driva människorättsfrågor och jämlikhet mellan könen.

Till Kvinnoorganisationernas Centralförbund hör 61 medlemsorganisationer, vilka sammanlagt har ca en halv miljon medlemmar. Förbundet leds av en styrelse bestående av 13 personer vilka valts av medlemsorganisationernas representanter.

Styrelsen har till sin hjälp ett flertal kommitéer och arbetsgrupper. I förbundets byrå i Helsingfors arbetar generalsekreteraren och byråsekreteraren. Verksamheten finansieras av undervisningsministeriet, privata stiftelser, medlemsorganisationer och näringslivet.
Se alla artiklar