Maria Sundblom fick Fredrika Runeberg-stipendium

MOTIVERING

Stipendiekommittén har i år, jubileumsåret 2007 då Fredrika Runebergs 200-årsjubileum firas, valt att utse fil.mag., teol.kand. Maria Sundblom, till årets Fredrika.

Maria representerar en ung kvinna som bryter mönster. Därmed vidgar hon, mer än bekräftar, den bild vi har av kvinnan i dagens samhälle. Hon har under flera års tid på olika sätt fördomsfritt, modigt och på ett fräscht sätt lyft fram känsliga frågor.

Maria Sundblom har studerat pedagogik, psykologi och teologi. Hon prästvigdes år 2004, men hade redan före det arbetat med att presentera teologi och teologiska frågor för den sekulära människan bl.a. genom flera TV-program (Möten och inom serien Talking Heads).

Maria startade tjejverksamheten i kyrkan, dels genom att starta upp tjejgrupper där unga flickor tillsammans med en vuxen kan träffas, och dels genom att skriva böcker om det. Verksamheten ”Tjejer i kyrkan” riktar sig till unga kvinnor och arbetar för att stärka deras identitet. Maria är prästen som kommer i läderbyxor, svart jacka och prästkrage och tufft talar om flickors rätt att säga nej.

Maria har genom sin programserie Salt i FST lyft upp till diskussion teman som vanligtvis inte förknippas med kyrkans verksamhet. Hon har på ett fräscht och djupt sätt tagit fram känsliga och svåra ämnen, vilket också uppmärksammades år 2005, då hon och programmet Salt belönades med Svenska Yles bragdpris. Maria har lyckats med att få personer, som annars inte bekänner sig som religiösa, att ta del av hennes program och hennes diskussioner. Hon vågar ifrågasätta och visa på att olikheter är en rikedom som ska accepteras.

Maria Sundblom har visat att hon är modig och fördomsfri i såväl uttalanden som tankar. Speciellt i dessa tider när kyrkan fortfarande diskuterar kvinnoprästernas varande och roll vill stipendiekommittén visa på att kvinnor och präster som Maria Sundblom behövs och uppmuntra henne till fortsatt arbete, debatt och förmåga att väcka intresse för många olika frågor på flera plan.

2007 års Fredrikastipendium för samhällsmoderlig insats är 5 000 euro.

Borgå den 2 september 2007

Finlands svenska Marthaförbund
Katarina Rejman
ordförande för stipendiekommittén

Svenska Kulturfonden
Alice Lillas

Svenska folkskolans vänner Svenska Kvinnoförbundet
Ann-Mari Häggman Sara Eklund

Fredrika Runeberg-stipendiater

2007 Fil.mag., teol.kand. Maria Sundblom
2006 Riksdagsledamot Eva Biaudet
2005 Barnträdgårdslärare Marianne Käcko
2004 Docent, ped.dr Mirjam Kalland
2003 Författare Elsa Westerholm
2002 Familjerådgivare Astrid Segersven
2001 Författare Märta Tikkanen
2000 Kristina och Fjalar Holmqvist
1999 Sjuksköterska, ordf. för Nada Hope rf Nytte Ekman
1998 Författare Birgitta Boucht
1997 Frilansjournalist Marianne Ivars
1996 Människorättsrapportör Elisabeth Rehn
1995 Fil.dr Merete Mazzarella
1994 Socionom Ebba Jacobsson
1993 Fil.dr Ann-Mari Häggman
1992 Författare Yvonne Hoffman
1991 Lärare Birgitta Vikström
1990 Pol.mag. Paula Wilson
1989 Barnträdgårdslärare Ann-Charlotte Elo
1988 Fil.mag. Siv Their
1987 Med.lic. Gisela Gästrin

Fredrika Runeberg-stipendiet delas varje år ut till en person i Svenskfinland som har utfört en ”samhällsmoderlig gärning”. Fredrika Runeberg stipendiefonden instiftades inom ramen för Svenska Kulturfonden år 1986 av fil.dr Karin Allardt-Ekelund. Fondens syfte är ”att hugfästa minnet av Fredrika Runebergs gärning och stimulera till den speciella ”samhällsmoderlighet” som var utmärkande för henne”. Stipendier utdelas till förtjänta personer som arbetar i Fredrika Runebergs anda.

I stipendiefondens kommitté ingår representanter för följande organisationer: Finlands svenska Marthaförbund, Delegationen för Svenska kulturfonden, Svenska Kvinnoförbundet och Svenska folkskolans vänner.

Mera information:
Jessica Jensen
Informationschef, Marthaförbundet
jessica.jensen@martha.fi
Tfn 046 850 6410
Se alla artiklar