Låt julgranen bli en julklapp för Östersjön

Låt julgranen bli en julklapp för Östersjön

Visste du att den använda julgranen också kan ha andra funktioner än att värma huset eller skydda planteringar i trädgården? Kanske du kan låta just din julgran komma till nytta för abborrarna i Östersjön?

Människan påverkar starkt den miljö hen lever i, speciellt vid kusten. Nära städer muddras det ofta och då båthamnar och kajer byggs leder det till att bottenstrukturer som används av abborre för lek ställvis helt försvunnit. Abborren är en mycket lokal fisk och ett litet ställe kan utgöra produktionen för ett stort område. Abborren leker på våren och föredrar tredimensionella objekt där den lägger sitt romband. Om dessa strukturer fattas kan inte rommen utvecklas till yngel. Undersökningar gjorda i Sverige har visat att med hjälp av granar som lekunderlag har mängden abborryngel fördubblats. 

Abborren föredrar tredimensionella strukturer att lägga sin rom på. I motsats till andra arter består abborrens rom av ett romband som vid första ögonkastet häpnadsväckande mycket påminner om toalettpapper. En sänkt julgran fungerar som försenad julklapp på våren åt abborren som söker lämplig lekunderlag i en strandzon som mist sin naturliga vegetation på grund av människan.

Eftersom abborren är en lokal fisk kan en liten vik kan vara ansvarig för en population som sprider sig på flera kilometers område. Abborren är en rovfisk och starka abborrpopulationer bistår regionalt med att hålla övergödningsproblematiken under kontroll. Vattenväxtligheten, speciellt trådalger, betas i massor av små ryggradslösa djur. Om det finns för mycket fisk som äter av dessa betare, det vill säga för mycket karpfiskar ökar mängden alger i en vik. Om det finns tillräckligt med rovfisk som abborre och gädda håller de mängden karpfiskar på lämplig nivå och kontrollerar därmed växtlighetsammansättningen i grunda vikar.

I Sverige har Sportfiskarna, Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund i några års tid sänkt julgranar bland annat i centrala Stockholms vatten för att stöda abborrens reproduktion med bra resultat. Inventeringar på våren har avslöjat julgranar täckta med rom. Dessutom gömmer sig en massa småkryp i granarna och de erbjuder gömställen för fiskyngel och lite större fisk. En julgran kan som bäst skapa en liten oas. I Finland har Finlands Fritidsfiskares Centralförbund rf. ett par år i rad sänkt julgranar i Vasa och Karleby efter julen.

En julgran kan ha stor betydelse lokalt eftersom abborrpopulationerna oftast stannar i närhet av den plats där de växt upp. Observera dock att du inte kan sänka din julgran var som helst. Du behöver vattenägarens tillstånd och julgranen skall inte heller sänkas så att den möjligtvis kan störa båtlivet. Lämpliga ställen är ett par meters djup i närheten av stranden. 

julgranssänkning
Foto: Finlands Fritidsfiskares Centralförbund rf./Juha Ojaharju


Martha tipsar

Om du köper en odlad julgran:

Kom ihåg att säkerställa att julgranen är inhemsk och att inga pesticider använts i samband med odlingen. Dem vill du varken ha hemma eller sänka i Östersjön.

Bilder: Finlands Fritidsfiskares Centralförbund rf./Juha Ojaharju

Har du frågor om att sänka en julgran?

Ta kontakt med:

Se alla artiklar