Lappfjärds Marthaföreing har antagit utmaningen.

Så här lyder hälsningen från Lappfjärd:

"Vi stickar för lokala daghem och dagklubbar. Vi kommer också att tillsammans med vår nyaste krets Helmimarthorna försöka oss på att sticka traditionella Lappfjärdsvantar eller " Rosavantar", ett önskemål som kommit från de yngre marthorna. För något årtionde sedan fanns det förutseende marthor som stickat upp en jättevante med modeller av alla de olika stickmönster som kan ingå i en Lappfjärdsvante. Nu skall vi med gemensamma krafter försöka åstadkomma sådana mästerverk, men dem kommer vi att behålla för egen del.
Vi välkomnar ideen med vantstickning som fick oss att inspireras att uppliva gamla handarbetstraditioner."

Se alla artiklar