Landskapsresa: Marthaförbundet i västerled

Marthaförbundets landskapsresa och ”turnévecka” till Åboland vecka 45, den 7-10 november närmar sig – personalen i Helsingfors ser fram emot att få träffa marthor och andra intresserade. Programupplägget består av skolbesök med tonvikt på hälsosamma mellanmål, marthaträffar samt en avslutande paneldebatt på Kåren i Åbo torsdag 10 november.

Program:

Måndag 7.11 besöker vi Kimito och Dragsfjärd och berättar om och demonstrerar nyttiga och goda mellanmål i Kimito högstadieskola kl. 12.45-14.25.

Kl. 18 blir det marthaträff för alla marthor på Kimitoön på Labbnäs, Labbnäsvägen 66 i Dragsfjärd. Temat är Hantera vardagen – tips för unga familjer, mellanmål, sparmat, hemmets ekonomi och ekologi. Vi diskuterar Martha i dag och i framtiden – verklighet och visioner samt får ta del av en mellanmålsdemonstration med smakprov och kvällste.

Tisdag 8.11 fortsätter programmet i Kimito med skolbesök med mellanmålsdemonstration i Amosparkens skola, Edvin Vides väg, Kimito, för åk 1-2 kl. 11.30-12.25 och för åk 3-6 kl. 12.40-13.25.

Därefter åker vi till Nagu, där vi håller mellanmålskurs för familjedagvårdare och eftispersonal på Kyrkbackens skola kl. 17.30-20.30, kombinerat med marthasamling på skolan med presentation av Marthaförbundet + diskussion om nuläge och framtidsvisioner

Onsdag 9.11 står Björkboda och Pargas i turen. Vi börjar med melllanmålsdemonstration och information kl. 11.30-14.00 i Björkboda lågstadieskola, Smedskullavägen 3, Björkboda, Dragsfjärd.

I Pargas träffar vi marthorna kl. 13-16 på Lilla Åboland, Urnlundsvägen 4 i Pargas och delar ut Marthaförbundets broschyrer kl. 16-18 vid K-market i centrum.

Torsdag 10.11 blir det mellanmålskurs kl. 9.00 -12.00 för eftisledare på Kringlan i Åbo och träff med Åbomarthor i samband med Dagkretsens möte kl.13-15 på Gillesgården, Auragatan 1 G.

Landskapsresan avslutas med en stor paneldebatt på Kåren, Tavastgatan 22, kl. 18-20 i samarbete med Åbo Akademis Studentkår. Läs mera här!

Vem kommer?

Marthaförbundets personal:
Verksamhetsledare Christel Raunio
Organisationsplanerare Sheila Liljeberg-Elgert
M-klubbens verksamhetsledare Louise Palmgren
Kanslist Bodil Fredriksson-Nurmi
Hushållsrådgivare Solveig Backström
Hushållsrådgivare Elisabeth Eriksson
Ekonomisk rådgivare Janine Smeds
Ekologisk rådgivare Camilla Sederholm
Redaktionschef Mikaela Groop, tidskriften Martha
Informatör Jessica Jensen

Mer information:

Sheila Liljeberg-Elgert, Marthaförbundet,
tfn 09-6962 2552, 050-535 7091,
Se alla artiklar