Kvinnor i Lettland blir offer för den ekonomiska krisen

Marta Centrs började sin verksamhet med specialistkonsultationer och år 2002 utvecklade centret ett speciellt rehabiliteringsprogram för kvinnor som blivit offer för sexuell kvinnohandel. År 2006 kunde man erbjuda fullt juridiskt stöd till kvinnor som blivit utsatta för våld i hemmet.

För första gången i Marta Centrs historia tvingades man i november 2008 stänga det stödprogram man hittills kunnat erbjuda de lettiska kvinnorna. Detta är en realitet i dag för många organisationer som har varit effektiva och haft en viktig uppgift i det lettiska samhället. Till exempel flera organisationer som arbetar mot våld mot barn måste stänga eller helt lägga ner sin verksamhet.

Kvinnoresurscentret har bett Lettlands regering och Lettlands parlament om stöd, men fått ett negativt svar. I svaret från parlamentets budgetkommitté gjorde sig till och med en förnedrande ton sig gällande: ”Vi ska inte ge kvinnoorganisationer pengar förrän vi är 80 procent män i parlamentet.”

Marta Centrs var en av de organisationer som stödde den fredliga demonstrationen i Gamla stan i Riga den 13 januari. För första gången i Lettlands historia fick 10 000 lettiska invåndare höra hurdan situationen är för kvinnorna i Lettland. Från talarstolen på Domkyrkotorget kunde verksamhetsledaren för Marta Centrs, Iluta Lace, berätta om att regeringen inte lyssnar och att man endast genom beslut i konstitutionsdomstolen eller genom internationellt tryck kan åstadkomma förbättringar för kvinnorna i Lettland.

Kvinnorna i Lettland känner till resurscentret och vet var de kan söka hjälp. Man tvingades att stänga direktlinjen för de kvinnor som utsatts för kvinnohandel, men de kvinnor som stängts in på utländska bordeller hittar centret ändå och ringer till dess vanliga telefonnummer och då börjar en kamp med den lettiska polisen, som inte vill arbeta för sådana ”oviktiga” frågor som kvinnoliv och kvinnohälsa.

Marta Centrs kämpar hela tiden för att få statliga institutioner att förstå att deras uppgift är att göra något för människorna. Man har dåliga erfarenheter av statliga myndigheter, eftersom de inte har varit att lita på och inte har visat att de sätter människovärdet i centrum. För att kunna driva den fortsatta verksamheten vidare har man tagit kontakt med olika privata företag. Airbaltic hjälpte till exempel till med att organisera gratisflyg tillbaka till Lettland för kvinnohandelsoffer. Nordeabanken har stött verksamheten, och Bodyshop ska ge bidrag till kostnaderna för anonyma lägenheter till våldsoffer. Det finns ett litet hopp om att det ska gå att i februari öppna ett gratis stödcenter för kvinnor som utsatts för våld i hemmet.

Text: Iluta Lace


Vill du stödja Marta Centrs verksamhet? Stöd insamlingen genom att betala in ett bidrag på Marthaförbundets konto: Sampo Bank 800014-61751/Marthaförbundet. Skriv ”Marta Centrs” i meddelandefältet. Insamlingen pågår till och med 31.12.2009. Uppvaktningar med anledning av Marthaförbundets 110-årsjubileum kan riktas till förbundet som ser till att de oavkortade går till centret. Skriv då ”Marthaförbundets 110-årsjubileum” i meddelandefältet.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visste du att …

... 2008 var ett krisår för Marta Centrs. Man försökte genomföra stödprogrammet, med betydligt mer begränsade medel än tidigare. Trots det har man ändå lyckats med att utföra följande:

• Sammanlagt 14 kvinnor, offer för kvinnohandel, har fått rehabilitering.
• För första gången i Lettlands historia fick ett offer ersättning av den brottsling som sålt henne.
• Flera hundra kvinnor i olika svåra situationer har fått stöd av oss, och hundratals kvinnor som utsatts för våld i hemmet har också fått vårt stöd.
• Vi har utarbetat ett projekt om en jämställdhetslag och främjat en diskussion om den i parlamentet.
• Vi har orgniserat kampanjer i hela Lettland, ”Knāpp Marta, stöd kvinnan” (med Marta-knappen ”Stöd kvinnan” ), och gett information om hur man försvarar kvinnors rättigheter i olika situationer.


Marta Centrs vill tacka Marthaförbundet för att vi kunde grunda Marta Centrs i Lettland tillsammans och för att Marthaförbundet har gett sitt stöd till Lettland i svåra tider. Vi har ocksa fått goda idéer till olika aktiviteter tillsammans med marthor i Finland. Sommaren 2007 organiserade Marthaförbundet en konferens för landsbygdskvinnor från hela världen i Åbo. Jag och Dita, min syster, sjöng för kvinnorna på den konferensen. Vår sång uppskattades och då fick vi impuls och uppmuntran till att spela in en cd ”Marta”. All inkomst från försäljningen av vår cd går till Martacentrs verksamhet. Vi tackar alla som har köpt vår cd och som gett bidrag till vår verksamhet!

Iluta Lace
Se alla artiklar