Kvinna i vit mans land

Nordens Kvinnoförbunds kongress hölls i augusti i Danmark. Temat för kongressen var kvinnosyn, integration och prostitution. Vår systerorganisation Aktive kvinder har genom kampanjen Aktive kvinder anmäler horehuse gått ut i en hård kamp mot dessa fenomen. Ungefär 14 procent av de danska männen köper sex och många av de kvinnor som säljer sex är offer för kvinnohandel.

Prostitution och trafficking är fenomen som också förekommer i vårt land. Marthaförbundets ordförande Katarina Rejman redogjorde på kongressen för situationen i Finland. Hos oss är prostitution i sig inte olagligt, men köp av sex av personer som kan vara offer för människohandel, liksom köp av sex av minderåriga, är straffbart. Finland fungerar främst som ett transitland, men man uppskattar att det trots det finns cirka 8 000 verksamma prostituerade i vårt land. Ett växande problem är att prostitutionen bland studerande ökar.

Under NKF-konferensen tog man bland annat upp situationen för kvinnor från Nigeria, vilka har utsatts för människohandel och sålts som prostituerade i Danmark. Dessa har inget att gå tillbaka till då polisen har anhållit dem och spärrat in dem i fängelse, eftersom de saknar id-handlingar. De sänds därmed tillbaka till Nigeria, som inget har att erbjuda dem. Inget skyddshem tar hand om dessa kvinnor, som är utblottade och utan framtid i ett land där mödrar på landsbygden sänder/säljer sina döttrar till Europa, till ”vit mans land”. Mödrarna tror att döttrarna får fina jobb som frisörer, designer eller något annat spännande arbete. Till Finland kommer kvinnorna väldigt sällan från Nigeria eller andra länder söderifrån, men bland dem som kommit från Ryssland, Estland och Lettland hittar vi kvinnor som fallit offer för kvinnohandel.

Vad kan vi göra? EU-parlamentarikern Karin Riis-Jörgensen gav flera förslag på metoder för att medvetandegöra problematiken och arbeta mot trafficking och prostitution. Det kan vara allt från att stödja organisationer som är engagerade i arbetet, till att själva starta upp skyddshem i de länder till vilka offren för kvinnohandeln sänds tillbaka, då de gripits av polisen i Norden. Men det gäller också att väcka diskussion då du nästa gång sätter dig ned med dina vänner. Under en middag diskuteras vanligtvis allt mellan himmel och jord, varför inte då ställa frågan hur den finländska mannen tänker som åker till andra länder för att köpa sex av minderåriga eller väljer att köpa sex av kvinnor på gatan i Helsingfors?

Vad kan Marthaförbundet göra? Vi kan lyfta upp frågan till diskussion och vi kan bege oss till de drabbade länderna för att där stödja verksamhet som motverkar kvinnohandel. Det är helt klart att den kampen ska ske på flera fronter och med flera aktiva. Ett fungerande socialskydd garanterar att ingen kommer i kläm, som våra studerande, men en informationskampanj till de mödrar som i god tro sänder sina döttrar till ”vit mans land” för en bättre framtid, och en diskussion om vem som egentligen är den skyldiga vid köp av sex behövs, liksom skyddshem för dessa utsatta kvinnor. Vi bör också ta upp frågan om hur vi ska uppfostra våra barn, och våra vänners barn, så att de inser att alla människor har ett värde som inte går, eller ens ska gå, att köpa för pengar. För det är väl knappast någon mammas dröm att sonen köper sex av utsatta kvinnor?

Christel Raunio
verksamhetsledare

Se alla artiklar