Kroppen talar till dig ? om du lyssnar

Många söker tillfredsställelse utanför sin egen kropp i form av materia och yttre upplevelser. Man klarar inte av att ha tråkigt, att bara vara. Vanligt är att man inte är närvarande i det man gör – tv, tidningar, datorn eller telefonen finns ofta där och pockar på uppmärksamhet. Många läser till exempel en tidning samtidigt som de äter.

– Tystnad och stillhet är viktiga för att man ska lyckas nå sin kropp och därmed möta hela sitt jag, konstaterar kroppsterapeuten Marina Kronkvist.

Marina ger aromaterapimassage och leder pilatesgrupper i terapi- och kulturcentret Gnist i Ekenäs och där handlar det mycket om att få folk att komma i kontakt med, lita på och lyssna till sin kropp.

– Minnen och känslor sätter sig i kroppen. När man till exempel har upplevt något smärtsamt och inte kunnat uttrycka sin upplevelse, sätter sig smärtan som en spänning i någon muskel.

Se till helheten

Inom sjukvården finns viktig och värdefull kunskap för akutsjukvård, analyser och operationer, men för att åstadkomma verklig läkning behöver man ta hänsyn till alla sidor – se till helheten. Dagens sjukvård gör fortfarande en tydlig skillnad mellan mentala, känslomässiga och fysiska orsaker till sjukdomar. Detta trots att forskning visar att kroppen, själen och psyket är sammanvävda.

– Vi har alla också en stark, självläkande förmåga, men den auktoriteten tar samhället lätt ifrån oss, säger Marina.

– Det är bättre att försöka lyssna på de små signalerna i tid än att plötsligt få tvärstopp och falla omkull. Har jag huvudvärk försöker jag lägga mig ned och höra efter varifrån den kommer och vad den kan hänga ihop med. Oftast är det frågan om emotionella symptom. När man blir medveten om problemet, har man redan kommit en god bit på väg i läkningsprocessen.

Kramklubbar på kommande

Centret Gnist jobbar med så kallad beröringskultur, det vill säga man gör övningar som relaterar till kroppen, där det kreativa ses som en viktig del i helheten. På kommande är kramklubbar för familjer.

– Beröring är oerhört betydelsefullt för människan. Vid beröring utsöndras hormonet oxytocin som får kroppen att jubla, och som jag skulle vilja kalla för ett socialt hormon. Eftersom närvarande beröring ger goda relationer och minskad fientlighet, har den betydelse inte enbart för enskilda personers hälsa och välbefinnande, utan också för samhället i stort.

– När jag ger aromaterapimassage jobbar jag inte direkt med en åkomma. Jag vill ge min klient en större bredd rent sensoriskt, det är också en form av förebyggande behandling.

Kronkvist betonar vikten av att man efteråt pratar om de upplevelser som uppstår under behandlingarna och får en förståelse för dem. Hur kan man då på egen hand hitta sin kropp?

– Ett bra sätt att börja med är att stanna upp och fundera på i vilken takt och på vilket sätt man vill röra sig. Vi går ofta i en monoton rytm och följer omedvetet den takt som de flesta andra går i.

Marina Kronkvist studerade olika kroppsterapier och holistisk vård, såsom shiatsu, klassisk massage, aromaterapi och näringslära, i Australien.

– I Australien har man kommit långt i fråga om ett helhetstänkande i vården och alternativa behandlingar.

Utbildningen var teoretiskt lagd och kroppsmedvetenheten hittade hon genom att sammankoppla studierna med kurser i anatomi, beröring och dans.

Behagliga känslor

Kronkvist berättar hur hon har lidit av att inte ha något minne av sina föräldrar, som hon förlorade när hon var tre år. Men genom att komma i kontakt med muskel- och beröringsminnen, vilka är starkast fram till treårsåldern, kan hon i dag minnas dem på ett annat plan. Som spädbarn kommer vårt kinestetiska minne inte i bilder, utan i behagliga känslor eller spänningar i kroppen.

– När jag bar och ammade mitt första barn kunde jag relatera till hur jag själv blivit svängd vid bröstet och omhuldad av min mamma. Upplevelsen fanns grundad i hur jag blev svängd i en kroppslig behandling i Australien, men först flera år efteråt, via min son, kunde den integreras som ett minne.

– Genom att komma i kontakt med min egen kropp vet jag att också jag har blivit knådad, kramad och älskad av en mamma och pappa.

Kroppsmedvetenheten resulterade för tre år sedan i boken Hon som fick veta. Marina Kronkvist kunde där på ett kreativt sätt uttrycka de minnen som lagrats i kroppen. Boken är en intim och poetisk historia om en flicka som förlorar sina föräldrar, samtidigt skildrar den att det finns ett liv efter dödsfall inom familjen.

– Förr reste jag mycket runt världen, men i dag har jag ingen lust att resa utanför mig själv. Det är en värld i sig att bara upptäcka sig själv emotionellt och sensationellt i relation till andra.

Text: Camilla Granbacka

Se alla artiklar