Kostnaderna för internationella kontoöverföringar bör vara skäliga

Den internationella konsumentorganisationen, Consumers International (CI), föreslår att alla länder förbinder sig vid det mål som fastställdes på G8-mötet 2009, dvs. att överföringskostnaderna för pengar som skickas till u-länderna sänks till högst fem procent senast år 2014.

I Finland kan kostnaderna för kontoöverföringar stiga upp till 41 procent, om avsändaren också betalar mottagarens kostnader. De organisationer som är med i den finska kommittén föreslår att de parter som förmedlar penningöverföringar till u-länderna sänker kostnaderna enligt CI:s förslag.

”Hela världen över skickar gästarbetare och invandrare årligen cirka 244 euro hem till u-länderna. Dessa pengar används av miljontals familjer till mat, boende och utbildning. Många konsumenter som skickar pengar till sina hemländer betalar höga kostnader för överföring av pengarna. Oftast debiteras över 10 procent, och i vissa fall över 20 procent. Sammanlagt uppgår kostnaderna för kontoöverföringarna till många miljarder euro årligen. Världsbanken uppskattar att en fem procents sänkning i överföringskostnaderna kan betyda en besparing på 11 miljarder euro årligen för gästarbetare och invandrare samt deras familjer. Förutom konsumenträttigheter har detta också att göra med social rättvisa."

Internationella dagen för konsumenträttigheter

Internationella dagen för konsumenträttigheter firas årligen den 15 mars. Det internationella temat i år är: ”Våra pengar, våra rättigheter (Our money, our rights)”. En viktig del av detta är kostnaderna för penningöverföringar till u-länder.

Temat för dagen för konsumenträttigheter varierar årligen. Konsumentens grundrättigheter som CI fastslagit är rätten att bli informerad, rätten till trygghet, rätten till konsumentutbildning, rätten att välja som konsument, rätten till hälsosam och ren miljö, rätten till konsumentskydd och rätten att höras och påverka. Temat för 2012 är ekonomisk trygghet.

Till kommittén för den Internationella dagen för konsumenträttigheter hör följande organisationer: Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet, Kotitalousopettajien liitto – Hushållslärarnas förbund, Synskadades Centralförbund, Marttaliitto, Finlands svenska Marthaförbund, Maa- ja kotitalousnaisten Keskus och TTS (Arbetseffektivitetsföreningen).

Tilläggsinformation: kommitténs ordförande, Kaisa Pannimaa-Pätsi, Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry, tfn 040 519 3229, kaisa.pannimaa-patsiATkuluttajaliitto.fi, eller generalsekreterare Juha Beurling, Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry, 040 5566421, juha.beurlingATkuluttajaliitto.fi.

Pressmeddelande 15.3.2012

Se alla artiklar